Europa is gebouwd op huwelijk“Zonder de basiscel van het huwelijk heeft Europa veel te verliezen.” Dat zei paus Benedictus onlangs in een gesprek met de Hongaarse ambassadeur bij de H. Stoel.
“Zonder de basiscel van het huwelijk heeft Europa veel te verliezen.” Dat zei paus Benedictus onlangs in een gesprek met de Hongaarse ambassadeur bij de H. Stoel.

“Huwelijk en gezin vormen de doorslaggevende basis voor een gezonde ontwikkeling van de samenleving van landen en volkeren”, aldus de paus.

Europa is gebouwd op huwelijkHij merkte op dat “huwelijk als basisstructuur van de relatie tussen man en vrouw en tevens als basiscel van de samenleving, is gevormd door het bijbelse geloof”. “Op die manier heeft het huwelijk Europa zijn eigenheid en zijn humanisme gegeven, juist omdat het voortdurend de eigenschap van trouw moest verwerven en het daarbij behorende afzien van ontrouw.” “Europa zal Europa niet meer zijn als deze basiscel van de sociale structuur zou verdwijnen of substantieel zou veranderen.”

Gezin in gevaar

Volgen Benedictus weten we allemaal “hoeveel risico huwelijk en gezin tegenwoordig lopen”. Die lopen enerzijds risico “door de erosie van de diepste waarden van stabiliteit en onverbrekelijkheid en anderzijds door de toenemende liberalisering van het recht op echtscheiding en de wereldwijde gewoonte dat mannen en vrouwen samenleven zonder juridische vorm van bescherming van hun huwelijk”. Deze vormen hebben volgens de paus “geen basis in de geschiedenis van de Europese cultuur of wetgeving”. “Daarom kan de Kerk geen wetsvoorstellen goedkeuren die andere modellen van het leven als paar en als gezin inhouden (…) Want die dragen bij tot de verzwakking van de karakteristieke kenmerken van de natuurlijke orde en daardoor tot het relativeren van het gehele wetsysteem, en evenzeer tot het verzwakken van het waardenbesef in de samenleving.”

Christelijk erfgoed

Met een kennelijke verwijzing naar Hongarije zei paus Benedictus “dat de Heilige Stoel om die reden bijzonder acht slaat op de pogingen van politieke gezagdragers die een verandering in de grondwet uitwerken die verwijst naar de vooronderstelling van het christellijk erfgoed. (…) Vooral waar het de positie van huwelijk en gezin in de samenleving betreft en de verdediging van het leven”. Hongarije neemt volgens hem een belangrijke plaats in in de gemeenschap van landen en heeft een belangrijke stem in het koor van Europese staten, vooral nu het volgend jaar voor het eerst het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie zal bekleden. (KN/Zenit)