Pro Life!Het Europees Parlement staat op het punt om te stemmen over twee rapporten met paragrafen die een zogenaamd ‘recht op abortus’ bevorderen. Hiermee zou het Europees Parlement zich uitspreken vóór abortus en daarmee de bevoegdheid van de Europese Unie overschrijden. Het Europees Parlement staat op het punt om te stemmen over twee rapporten met paragrafen die een zogenaamd ‘recht op abortus’ bevorderen. Hiermee zou het Europees Parlement zich uitspreken vóór abortus en daarmee de bevoegdheid van de Europese Unie overschrijden.

Vervolg op Estrela-rapport in 2013

Pro Life!Op 10 december 2013 verwierp het Europees Parlement het zogenaamde Estrela-rapport over ‘Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten’ (SRGR). In plaats daarvan hebben de leden van het Europees Parlement een resolutie aangenomen die het subsidiariteitsbeginsel* bevestigd en duidelijk gezegd dat “de formulering en uitvoering van het beleid op het gebied van SRGR en over seksuele voorlichting op scholen een bevoegdheid is van de lidstaten”.

De boodschap is duidelijk: de EU is niet bevoegd om te beslissen over kwesties zoals abortus en seksuele voorlichting op scholen. Dit zijn nationale bevoegdheden en, in geen geval, kwesties die moeten worden besloten in Brussel. Honderdduizenden burgers hebben zich uitgesproken tegen het Estrela-rapport in 2013 – een belangrijke overwinning!

Het Tarabella- en het Panzeri-rapport

Nu zijn er echter twee rapporten die het subsidiariteitsbeginsel ten aanzien van ‘SRGR’ aanvechten door weer een van de hoofdpunten van het Estrela-rapport te promoten, namelijk een ‘recht op abortus’. Het gaat om het Tarabella-rapport: ‘Equality between women and men in the European Union’ en het Panzeri-rapport – ‘Annual Report on human rights and democracy in the world in 2013 and the European Union’s Policy on the matter’.  Dinsdag 10 en donderdag 12 maart 2015 wordt er gestemd over deze twee rapporten in het Europees Parlement.

Petitie

Net zoals eerder bij het Estrela-rapport, is ook nu een petitie gestart om de leden van het Europees Parlement te vragen paragrafen 44 en 45 van het Tarrabella-rapport en paragraaf 136 van het Panzeri-rapport of desnoods de volledige rapporten te verwerpen. De petitie ondertekenen is eenvoudig via de link:

De rapporten

*) Het subsidiariteitsbeginsel is een organisatiewijze of regel in taakverdeling tussen ‘hogere’ en ‘lagere’ openbare overheden. Het houdt in algemene zin in dat hogere instanties niet iets moeten doen wat door lagere instanties kan worden afgehandeld.