Europese Hof voor de rechten van de MensEen staat die weigert het ‘homohuwelijk’ te erkennen, schendt het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens niet. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bepaald in een vonnis van 16 juli. Een staat die weigert het ‘homohuwelijk’ te erkennen, schendt het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens niet. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bepaald in een vonnis van 16 juli.

Europese Hof voor de rechten van de Mens Daarin legt het Hof uit dat hoewel “sommige verdrags­staten het huwelijk hebben uitgebreid tot partners van hetzelfde geslacht”, Europese wetten die het recht van een man en een vrouw regelen om vrijelijk te huwen “niet kunnen worden geïnter­preteerd als een verplichting opleggend aan verdrags­staten om paren van gelijk geslacht toegang te geven tot het huwelijk”.

Geslachtsverandering

De zaak betreft een man die Finland had aangeklaagd omdat dat land weigerde zijn geslachts­verandering naar het vrouwelijk geslacht uit 2009 te erkennen.

Ontbinding nodig

Finland, dat geen ‘homohuwelijk’ kent, stelde dat het geen geslachts­verandering kan erkennen van iemand die geldig gehuwd is met iemand van het andere geslacht. Voor erkenning van de nieuwe identiteit zou het nodig zijn eerst het huwelijk te ontbinden, hetzij door echtscheiding, hetzij door het om te zetten in een geregis­treerd partner­schap.

Schending

De klagende partij stelde dat deze weigeren ‘huwelijken’ tussen partners van gelijk geslacht te accepteren, en de impact daarvan op zijn nieuwe identiteit, een schending van zijn mensen­rechten inhield.

‘Traditionele concept van het huwelijk’

De Grote Kamer van het Europees Hof vond de weigering van Finland echter geen schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat verdrag “verankert het traditionele concept van het huwelijk” als iets “tussen een man en een vrouw”.

(bron: Katholiek Nieuwsblad)