Een boze Edite EstrelaMet een nipte meerderheid is vandaag in het Europees Parlement een motie aan­ge­nomen die ervoor heeft gezorgd dat de om­streden Estrela-resolutie is ver­wor­pen. De reso­lutie wilde abortus tot mensen­recht verheffen en bijvoor­beeld alle lid­staten ver­plichten kinderen vanaf 4 jaar seksuele en abortus­voor­lichting te geven. Met een nipte meerderheid is vandaag in het Europees Parlement een motie aangenomen die ervoor heeft gezorgd dat de omstreden Estrela-resolutie is verworpen. De resolutie wilde abortus tot mensenrecht verheffen en bijvoorbeeld alle lidstaten verplichten kinderen vanaf 4 jaar seksuele en abortusvoorlichting te geven.

Motie aangenomen die bepaalt dat EU-lidstaten zelf beslissen

Een boze Edite Estrela
Een boze Edite Estrela

Het Europese parlement in Straatsburg heeft dinsdag 10 december de omstreden Estrela-resolutie (genoemd naar het Portugese EP-lid en indienster Edite Estrela) verworpen. In de plaats daarvan werd met een nipte meerderheid van 334 tegen 327 stemmen een motie goedgekeurd van de conservatieve partijen van het Europese Parlement, waarin wordt bepaald dat het gezondheidsbeleid, de organisatie van het gezondheidswezen en de medische verzorging, evenals bepalingen voor seksuele voorlichting in de scholen, de bevoegdheid zijn van de EU-lidstaten.

COMECE

De Duitse en Oostenrijkse bisschoppen – en eerder ook al de COMECE (de Commissie van Bisschoppenconferenties van de Europese Unie) – hadden Europarlementsleden opgeroepen de Estrela-resolutie te verwerpen. Ook in zijn herwerkte versie blijft de resolutie volgens hen hoogst problematisch. Estrela streeft naar vrije abortus, voorbehoedsmiddelen en seksuele voorlichting bij alle lidstaten en legt volgens de bisschoppen de gewetensvrijheid van medisch personeel aan banden.

Kettingreactie

Nadat bekend werd dat het Estrela-rapport op 10 december opnieuw ter tafel zou komen, ontstond een kettingreactie onder Europese burgers omdat het rapport in strijd is met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Binnen de diverse netwerken werd opgeroepen de Europarlementariërs aan te schrijven /  te mailen en konden petities worden getekend. Zo zouden begin december al 80.000 mails zijn binnenkomen bij de Europarlementariërs van bezorgde burgers die tegen het rapport protesteren. Tegen de dag van de stemming, 10 december, zou het aantal de 100.000 zijn gepasseerd.

CitizenGo

Een van de initiatieven, CitizenGo, haalde binnen korte tijd 36,968 ondertekeningen op. Na de verwerping van het rapport, reageerde de organisatie met een zucht van verlichting: “Dit rapport had abortus tot een door de staat te betalen fundamenteel mensenrecht gemaakt; dit rapport had elke lidstaat verplicht gesteld seksuele voorlichting te geven aan kinderen van 4 jaar, waarbij ouders opzij worden gezet als slechts “andere belanghebbenden”; dit rapport had ervoor gezorgd dat talloze belastingbetalers hun geld aan andere landen moeten geven zodat daar gratis abortus kan worden aangeboden.”

Planned Parenthood

Het is bekend dat de Planned Parenthood lobby een ongelofelijke hoeveelheid geld heeft uitgegeven om het Estrela-rapport te promoten. “Die lobby is nu door de inzet van vele Europese burgers verslagen. Zij hebben het leven, gezin en vrijheid verdedigd.”

Meer info