Europees Parlement in StraatsburgHet Europees Parlement (EP) heeft 10 maart een reso­lutie aan­ge­nomen die zegt dat er meer moet worden gedaan om gelijk­heid tussen en mannen en vrouwen te bevor­deren en dat toegang tot anti­con­ceptie en abortus een vrouwen­recht is. Het Europees Parlement (EP) heeft 10 maart een resolutie aangenomen die zegt dat er meer moet worden gedaan om gelijkheid tussen en mannen en vrouwen te bevorderen en dat toegang tot anticonceptie en abortus een vrouwenrecht is.

Dinsdag 10 maart stemde het Europees Parlement over een resolutie omtrent de vooruitgang en de verwezenlijking van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het EP behandelt jaarlijks een resolutie hierover. In dit geval ging het om een resolutie die was ingediend door de Belgische socialist Marc Tarabella, en die vindt dat het met de vooruitgang van vrouwenrechten “te langzaam” gaat.

Europees Parlement in Straatsburg441 Europarlementariërs stemden voor, 205 tegen en 52 onthielden zich van stemming. Tot de tegenstemmers behoorden onder meer de Nederlandse Europarlementariërs Bas Belder (SGP), Peter van Dalen (CU), Hans van Baalen (VVD), Jan Huitema (VVD), Cora van Nieuwenhuizen (VVD), Vicky Maeijer (PVV), Hans Jansen (PVV), Olaf Stuger (PVV), Wim van de Camp (CDA), Esther de Lange (CDA), Jeroen Lenaers (CDA), Lambert van Nistelrooij (CDA) en Annie Schreijer-Pierik (CDA).

Economische en ethische zaken verstrengeld

Een meerderheid van het EP vindt dat er meer moet gebeuren om loonverschillen tussen mannen en vrouwen te verminderen en dat voorkomen moet worden dat vrouwen tegen het glazen carrièreplafond botsen. Daarnaast moeten vrouwen economisch onafhankelijker worden en moet het recht op abortus en anticonceptie verankerd worden.

“Dat de meerderheid voor deze resolutie heeft gestemd, laat zien dat het Europees Parlement wil vechten voor loongelijkheid, zwangerschapsverlof, het recht op abortus en het tegengaan van geweld tegen vrouwen. Vrouwen en mannen zijn niet en zullen nooit identiek zijn, maar het is in ieders belang dat ze dezelfde rechten hebben”, aldus Tarabella.

Protest

De Federatie van Europese Katholieke Gezinsverenigingen (FAFCE) heeft protest aangetekend tegen de zogenaamde ‘abortusmotie’, die dus dinsdag in het Europese Parlement in Straatsburg werd goedgekeurd. Straatsburg had eerder de nog liberalere Estrela-resolutie verworpen, waarmee Europa vrije abortus, voorbehoedsmiddelen en seksuele voorlichting bij alle lidstaten zou aanbevelen. In het voorstel van Marc Tarabella wordt opgeroepen tot de bescherming van het recht van vrouwen om over hun eigen lichaam te beschikken.

Volgens de katholieke gezinsverenigingen wordt met de goedkeuring van de resolutie van Tarabella het recht op abortus in heel Europa doorgedrukt, ondanks bestaande nationale wetgevingen. De vereniging argumenteert: “Gevoelige kwesties die slaan op de menselijke waardigheid, zoals abortus, zijn een materie van de 28 EU-lidstaten. Zij vinden dat dit nationale materie moet blijven. De goedkeuring van deze resolutie getuigt van minachting voor het subsidiariteitsprincipe.”