EnquetePaus Franciscus heeft geen vragen­lijst de deur uit gedaan “om katho­lieken wereld­wijd naar hun opvat­tingen over het homo­huwelijk en geschei­den mensen” te vragen, zoals een aantal media meldden. Dit zei Vaticaans woord­voerder Federico Lombardi tegenover persbureau CNA. Paus Franciscus heeft geen vragenlijst de deur uit gedaan “om katholieken wereldwijd naar hun opvattingen over het homo­huwelijk en gescheiden mensen” te vragen, zoals een aantal media meldden. Dit zei Vaticaans woord­voerder Federico Lombardi tegenover persbureau CNA.

Enquete De aanname van sommige media is “niet waar”, aldus Lombardi; in feite gaat het “slechts om een document dat naar bisschoppen­conferenties wereldwijd is gestuurd door de algemeen secretaris van de bisschoppen­synode, aarts­bisschop Lorenzo Baldisseri, in voor­bereiding op de bisschoppen­synode over de pastorale uitdagingen voor het gezin in de context van evan­gelisatie". Deze vindt in oktober 2014 plaats.

‘Al eerder om input gevraagd’

Ook is het niet zo, zoals een Italiaanse krant schreef, dat er “absoluut geen precedent is” voor “de beslissing van Franciscus om over zulke delicate thema's naar de stem van de gelovigen te luisteren”. In feite, zei Lombardi, is er wel degelijk al eerder om input vanuit de hele wereld gevraagd voor een bisschoppen­synode. Zo vroeg de synode over de nieuwe evangelisatie in 2012 aan bisschoppen­conferenties om het debat over dat thema aan te wakkeren en de bevindingen samen te vatten.

‘Kort en praktisch’

In de brief waarin mgr. Baldisseri de bisdommen vroeg het voor­bereidend document voor de synode "zo breed mogelijk" te verspreiden onder "dekenaten en parochies", schreef deze bovendien ook dat "omdat de beschikbare tijd kort is, ik het op prijs zou stellen als u het kortste en meest praktische institutionele proces zou volgen".

‘Uitdagingen voor het gezin’

De bisschoppen­synode die van 4 tot 19 oktober 2014 in Rome plaatsvindt, bespreekt "de pastorale uitdagingen voor het gezin in de context van evan­gelisatie", aldus pater Lombardi. Er zal gesproken worden over uitdagingen voor de gezondheid van gezinnen, waaronder echt­scheiding en het 'homohuwelijk'. (Katholiek Nieuwsblad)

Nederlandse Bisschoppen­conferentie laat nog op zich wachten

In Nederland zal het verzoek van het Vaticaan aan de orde komen op de volgende Bisschoppen­conferentie op 12 november. Of en op welke manier de enquête aan Nederlandse katholieken zal worden voorgelegd zal dan worden beslist.

Inmiddels heeft iemand de vragen uit het Engels vertaald en op een Belgische website gezet. Dat deze enquête op de Nederlandse Bisschoppen­conferentie vooruitloopt is duidelijk. Hoe correct de vertaling van de vragen is, wat er met de ingevulde enquêtes gebeurt en of uw privacy­gevoelige informatie veilig is, is onbekend.

Wij raden u aan nog wat geduld te hebben!