Valentijnsbrief van Emmanuel VlaanderenNet als in 2013 hebben leden van Gemeen­schap Emmanuel-Vlaan­deren en sympa­thi­santen op diverse stations ‘liefdes­brieven van God aan de mensen’ uitgereikt bij gelegen­heid van Valen­tijnsdag. Net als in 2013 hebben leden van Gemeenschap Emmanuel-Vlaanderen en sympathi­santen op diverse stations ‘liefdes­brieven van God aan de mensen’ uitgereikt bij gelegen­heid van Valen­tijnsdag.

Valentijnsbrief van Emmanuel VlaanderenDe actie vond plaats aan zeven Belgische stations: Brugge, Gent, Tielt, Denderleeuw, Halle, Brussel en Leuven. Het doel van de actie is “dat op deze Valentijns­dag ieder mens mag horen, mag lezen dat hij/zij bemind is, er mag zijn, waardevol is…”.

Verant­woorde­lijke Peter Verbeiren vertelt: “Vooral deze reactie van een mevrouw die na het ontvangen van één van onze ‘liefdes­brieven’ (en het missen van haar bus – al was het eerste niet de oorzaak van het tweede ) een koffietje was gaan drinken en de brief las. Ze is toen naar ons teruggekomen, heeft ons uitvoerig bedankt voor de prachtige attentie, en vroeg nog enkele brieven voor cliënten van haar…”

De brief is samengesteld uit een aantal bijbel­citaten waarin God zijn persoon­lijke liefde voor de lezer uitdrukt. (rknieuws.net)