AfgrondDe Westerse samenleving bevindt zich “op de rand van de afgrond” door haar onvermogen het huwelijk te verdedigen. Dat heeft de prefect van de Vaticaanse Congregatie voor de Geloofsleer gezegd. De Westerse samenleving bevindt zich “op de rand van de afgrond” door haar onvermogen het huwelijk te verdedigen. Dat heeft de prefect van de Vaticaanse Congregatie voor de Geloofsleer gezegd.

‘Zelfmoord’

AfgrondIn een interview met de National Catholic Register zegt kardinaal Gerhard Müller dat de aanhoudende aanvallen op het huwelijk “een soort zelfmoord van de mensheid zelf” betekenen “in het bijzonder in het geseculariseerde Westen”. Hij benadrukt het belang om het huwelijk en het gezin te beschermen. “Wij moeten stoppen en niet die stap maken waarna er geen weg terug meer is.”

Brede steun

De Duitse curiekardinaal uitte zich tevreden over de resultaten van de driedaagse Vaticaanse conferentie over de complementaire rollen van man en vrouw. Die bijeenkomst, die deze week werd gehouden, was georganiseerd door Müllers Congregatie. Onder de aanwezige vertegenwoordigers van veertien verschillende religieuze tradities was brede consensus over de noodzaak van steun voor het huwelijk.

Niet alleen problemen

De bijeenkomst kwam tegemoet aan een dringende behoefte omdat de publieke discussie over het huwelijk gewoonlijk gaat over de problemen in plaats van de fundamentele kracht van het huwelijk.

“De discussie gaat over seks of gestrande relaties, maar niet over de redenen waarom mannen en vrouwen tot elkaar aangetrokken worden, hoe zij elkaar aanvullen en vervullen. Dat is waar de overgrote meerderheid van de mensen in geïnteresseerd is: hoe je het huwelijk beter, sterker, bevredigender en leven gevend kunt maken.”

Invloed

De conferentie stond al een jaar gepland en hield geen direct verband met de discussies tijdens de gezinssynode van afgelopen oktober. Müller is ervan overtuigd dat wat tijdens de bijeenkomst te berde is gebracht zonder meer invloed zal hebben op het denken van de bisschoppen bij hun voorbereiding op de gezinssynode van volgend jaar. (Katholiek Nieuwsblad)