Mgr. Vincenzo PagliaHet conclu­de­rend schrijven van paus Franciscus naar aan­leiding van de twee bisschop­pen­synodes over het gezin ver­schijnt naar ver­wachting in de tweede helft van maart. Het concluderend schrijven van paus Franciscus naar aanleiding van de twee bisschoppensynodes over het gezin verschijnt naar verwachting in de tweede helft van maart.

Aartsbisschop Vicenzo Paglia, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor het Gezin, maakte afgelopen week bekend dat de postsynodale pauselijke exhortatie met de besluiten van de beide gezinssynodes (in oktober 2014 en oktober 2015) in maart zal worden gepubliceerd. Dat zei de aartsbisschop in een ontmoeting met priesters in Portugal.

Mgr. Vincenzo PagliaBeide synodes brachten bisschoppen uit de hele wereld in Rome voor overleg samen. Daarbij spraken meer dan 200 kerkleiders en andere vertegenwoordigers op initiatief van de paus over hun opvattingen en de kerkelijke leer en traditie over het huwelijk en het gezin.

Hymne van de liefde

Mgr. Paglia: “De paus zal in zijn exhoratie, die wellicht eind maart wordt gepubliceerd, aandringen om gekwetste gezinnen meer nabij te zijn en hen te versterken. De exhoratie wordt een hymne van de liefde, een liefde die zal schreien met de lijdenden, die zich zal verheugen met diegenen die vieren en die een grote zorg heeft voor diegenen die zich willen inzetten voor het welzijn van kinderen. Die liefde wil aan zowel kinderen als senioren nabij zijn, evenals alle mensen die er nood aan hebben.”

Opvoeding

Volgens mgr. Paglia wil de paus met zijn exhortatie ook de aandacht vestigen op de rol van de gezinnen bij de opvoeding van kinderen. Ouders mogen er geen genoegen mee nemen om hun kinderen gewoon te laten dopen, maar moeten hen ook mee naar de zondagseucharistie nemen. De aartsbisschop vertelde op de bijeenkomst met priesters in Portugal nog dat de aanbevelingen van de bisschoppen tijdens de synode geen bindende waarde hebben voor de paus. Het staat hem volledig vrij om te beslissen welk verbindend karakter zijn schrijven heeft.

Redactie

Volgens de National Catholic Register is het pauselijk document inmiddels in zijn derde versie. Het werk aan de exhortatie wordt, schrijft de Register, primair verricht door aartsbisschop Victor Manuel Fernandez. De rector van de Pauselijke Katholieke Universiteit van Argentinië was ook betrokken bij de totstandkoming van de exhortatie Evangelii Gaudium en de encycliek Laudato Si’.  (Kerknet.be / KN)