Aartsbisschop Wim EijkOuders die het risico lopen een afwijkend gen door te geven mogen van voorplanting afzien. Zij zouden kunnen kiezen voor adoptie. Dat stelt aartsbisschop W. Eijk in de discussie rond embryoselectie. Embryoselectie zelf is in ieder geval ongeoorloofd. Ouders die het risico lopen een afwijkend gen door te geven mogen van voorplanting afzien. Zij zouden kunnen kiezen voor adoptie. Embryoselectie is in ieder geval ongeoorloofd omdat de katholieke Kerk zowel ivf als het vernietigen van embryo’s afwijst.

Aartsbisschop Wim Eijk Dat zegt aartsbisschop Wim Eijk tegenover katholieknederland.nl. Eijk is binnen de bisschoppenconferentie belast met medisch-ethische zaken. Daarnaast is hij bestuurslid van de Pauselijke Raad voor het Leven.

Ouderliefde

Eijk reageert hiermee op de uitspraak van staatssecretaris Jet Bussemaker van Volksgezondheid dat vrouwen met vergrote kans op borstkanker via embryoselectie doorgave van het gen mogen voorkomen. Volgens Eijk is het eerste bezwaar dat de embryo’s via ivf worden gecreëerd. “Toepassing van ivf is ongeoorloofd, doordat het embryo hierbij het product is van een techniek, door derden toegepast in een laboratorium, en niet de vrucht van de ouderliefde die in de seksuele gemeenschap tussen gehuwden op lichamelijk vlak zijn authentieke uitdrukkingsvorm vindt.”

Hellend vlak

Als tweede bezwaar noemt Eijk dat “een embryo dat niet door de selectie heen komt, wordt vernietigd. Feitelijk gaat het hier om dezelfde ethische problematiek als bij selectieve abortus provocatus, vruchtafdrijving die plaatsvindt omdat door middel van prenatale diagnostiek een afwijking van het ongeboren kind is vastgesteld”. Hij verwacht dat het selectiecriterium op termijn verder zal worden opgerekt. “Een vergelijkbaar hellend vlak heeft zich voorgedaan ten aanzien van abortus provocatus, die in de loop der jaren om steeds lichtvaardiger redenen aanvaarbaar werd geacht.”

Ouders die het risico lopen een afwijkend gen door te geven zijn volgens de kerkelijke leer ‘gerechtigd’ van voortplanting af te zien, aldus Eijk. Dat dient dan wel te geschieden door bijvoorbeeld gebruik te maken van natuurlijke vruchtbaarheidsmethoden.

Achtergrondinfo

Voor achtergrondinformatie vanuit katholieke hoek kun je een aantal sites raadplegen:
nieuws bij de stichting medische ethiek
bijdragen op www.tempora.nl
dossier genetica van Katholiek Nieuwsblad met een uitgebreide bijdrage van mgr. W. Eijk over de embryowet. (KN – foto: www.aartsbisdom.nl)