VaderschapZondag 21 juni is het de honderdste vaderdag. Volgens Henk Hanssen, oprichter van Ikvader.nl is er bijna geen onderwerp waar momenteel méér onderzoek naar wordt gedaan dan het vaderschap. Enkele fragmenten uit een interview in de Telegraaf.
Zondag 21 juni is het de honderdste vaderdag. Volgens Henk Hanssen, oprichter van Ikvader.nl is er bijna geen onderwerp waar momenteel méér onderzoek naar wordt gedaan dan het vaderschap. Enkele fragmenten uit een interview in de Telegraaf.

VaderschapVaderdag wordt gehouden ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het fenomeen vaderdag. De Amerikaanse Sonora Smart Dodd nam in 1909 een voorbeeld aan moederdag en wilde op een speciale dag de kracht en het door­zettings­vermogen van haar vader, William Jackson Smart, eren. Deze man, een boer uit de staat Washington, had zijn kinderen alleen opgevoed nadat zijn vrouw bij de bevalling van de zesde was overleden.

Belang van de vader

“Pas in 1972 werd vaderdag in Amerika tot officiële feestdag verklaard. Moederdag was dat al in 1914”, zegt Hanssen (47). En alle onderzoeken ten spijt, het belang van de vader wordt volgens hem nog steeds niet goed onderkend. “Vanuit de overheid is weinig interesse voor de rol van de vader. Terwijl allerlei maatschappelijke problemen zijn terug te voeren op een afwezige of niet betrokken vader.”

Hij pleit voor veel meer waardering voor ‘vadervitamines’, de positieve invloed van de vader op de ontwikkeling van het kind. “Kinderen met een betrokken vader hebben meer zelfvertrouwen, komen makkelijker door de puberteit, doen het beter op school, kunnen beter omgaan met kinderen van het andere geslacht”, zegt Hanssen. “Maar het lijkt soms alsof de vader als hulpstuk wordt beschouwd.” Cynisch: “Leuk als hij er een vaderfiguur in de buurt is, maar het hoeft niet.”

Man als vader

Hanssen vertelt dat uit onderzoek blijkt dat er vijf factoren zijn die een man tot de vader maken die hij is.

Ten eerste is dat de houding van de vrouw. “Als zij steeds zegt dat hij het verkeerd doet, zegt die man op een gegeven moment: ‘Bekijk het maar’. Moeders denken dat ze bij de bevalling een exclusieve dosis kennis krijgen, maar tussen man en vrouw is geen verschil tussen potentieel vermogen om voor een kind te zorgen. Ze reageren bijvoorbeeld volstrekt gelijk op het geluid van een huilende baby.”

Vervolgens zijn de opvattingen die de man heeft over zorg van belang. “Wat vindt hij bijvoorbeeld van het in het openbaar zijn kind de fles geven. Kijk, van met je zoon naar het voetbalveld gaan dromen zelfs mannen zonder kinderen. Maar ik denk dat er nog heel wat zijn die niet gezien willen worden achter een kinderwagen.”

Financiën

Op de derde plaats komt de tevredenheid met de financiële situatie. “Het gezinsinkomen daalt als er kinderen komen, omdat de vrouw minder gaat werken of stopt. Terwijl de kosten stijgen. Een man met kinderen onder de drie jaar werkt de meeste uren per week. Hij schroeft er vaak een tandje bij, om die stijgende kosten te pareren. Dat is treurig, want hij krijgt vaak de kritiek dat hij niks in huis wil doen of vlucht”, zegt Hanssen, die als vierde en vijfde factor de werktijden van de man noemt, en het voorbeeld dat deze van zijn eigen vader heeft gekregen. Niet alleen om na te volgen, ook om zich tegen af te zetten.

Tips

Hanssen: “Als een vrouw moeder wordt kan ze aan haar moeder allerlei bruikbare tips vragen. Maar van de adviezen die een aanstaande vader zou kunnen krijgen zíjn vader, is de houdbaarheidsdatum meestal al lang verstreken.”