Paus Franciscus begroet de fotograaf vlak voordat hij de synode opent (foto: Mazur/catholicnews.org.uk)De eerste week van de buitengewone synode over het gezin zit er bijna op. Het weekend is een periode van rust en overdenking. Ook wordt achter de schermen gewerkt aan het verslag van de plenaire sessies die de afgelopen dagen hebben plaatsgevonden. De eerste week van de buitengewone synode over het gezin zit er bijna op. Het weekend is een periode van rust en overdenking. Ook wordt achter de schermen gewerkt aan het verslag van de plenaire sessies die de afgelopen dagen hebben plaatsgevonden.

Australisch echtpaar Pirola

foto: Mazur/catholicnews.org.uk

Paus Franciscus begroet de fotograaf vlak voordat hij de synode opent (foto: Mazur/catholicnews.org.uk)

Paus Franciscus heeft bij de opening van de synode de deelnemende synodevaders gevraagd open met elkaar te spreken en met respect naar elkaar te luisteren, ook over thema’s waarover de meningen mogelijk verdeeld zijn. De voorzitters van de bisschoppenconferenties wereldwijd zijn onder anderen toegesproken door het Australische echtpaar Pirola, al 55 jaar gelukkig getrouwd, ouders van vier kinderen en grootouders van acht kleinkinderen.

Zij schetsten een beeld van waar katholieke echtparen in de dagelijkse praktijk van hun gezinsleven en in de parochie mee te maken hebben. Volgens dit echtpaar wordt de schoonheid van de kerkelijke leer over huwelijk en gezin vaak niet gezien omdat de taal waarin deze wordt uitgedrukt ‘als van een andere planeet’ is voor ‘gewone’ mensen.

Eindverslag

De bijdragen van de deelnemers van de synode worden tijdens deze synode niet gepubliceerd. Tevens heeft de secretaris-generaal van de synodekardinaal Baldisseri de deelnemers verzocht hun bijdragen niet te distribueren. Het besprokene zal een plek krijgen in het verslag dat aan het eind van de synode zal worden gepresenteerd.

Kleinere groepen

Komende week gaan de synodevaders in kleinere groepen dieper in op de onderwerpen zoals die zijn aangestipt in het werkdocument dat als uitgangspunt dient voor deze synode. In dit document zijn onder meer de uitkomsten van de vragenlijsten verwerkt, die eind 2013 zijn rondgestuurd om de pastorale praktijk rondom huwelijk en gezin wereldwijd in kaart te brengen.

Hardnekkig misverstand

Het blijft een hardnekkig misverstand in veel media dat de paus een wereldwijde peiling heeft laten houden naar de mening van katholieken over allerlei zaken rond huwelijk en gezin. Dit is al eerder stellig ontkend bij monde van pater Lombardi, de woordvoerder van het Vaticaan. De vragen waren gericht op het in kaart brengen van de praktijksituaties in de parochies en zeker niet bedoeld om meningen te polsen.

De praktijkschets die dit heeft opgeleverd, maakt duidelijk waar de uitdagingen liggen in relatie tot het gezin in de context van de evangelisatie en het pastoraat. Er wordt dan ook, zoals paus Franciscus wilde, vanuit een pastorale invalshoek gesproken over veel meer kwesties dan slechts over in de media vaak genoemde thema’s als echtscheiding, abortus en homoseksualiteit. (Rkkerk.nl)

Werkdocument

Het Instrumentum Laboris, oftewel het werkdocument voor deze buitengewone synode is nu ook beschikbaar in officiële Nederlandse vertaling.