Eerste officiële CJG geopendHet eerste officiële Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) staat in Eindhoven. Het bestaat uit één loket. Ouders, kinderen én jongeren kunnen er terecht met hun vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien.
Eerste officiële CJG geopendMinister Rouvoet opende begin deze maand in Eindhoven het eerste officiële Centrum voor Jeugd en Gezin. Het Centrum bevindt zich op korte afstand van het gemeentehuis en bestaat uit één loket. Ouders, kinderen én jongeren kunnen er terecht met hun vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien. De minister sprak de wens uit dat het Centrum een herkenbaar en laagdrempelig adviespunt zal zijn. Voor álle ouders en kinderen, niet uitsluitend voor de probleemgezinnen.

Signaleren

Eindhoven behoort tot de voorlopers op het gebied van samenwerking tussen zorg- en onderwijsinstellingen en het realiseren van een pedagogische infrastructuur. De gemeente richtte zich daarbij in eerste instantie op de jeugd tot 12 jaar. Dit leidde tot de vorming van circa zestig SPIL-centra waarvan nog een aantal in ontwikkeling is. Basisonderwijs, peuterwerk, kinderopvang en opvoedingsondersteuning werken binnen deze centra samen. Ze hanteren een signaleringssysteem. Zodat kinderen die extra aandacht of zorg nodig hebben, deze ook daadwerkelijk krijgen.

Marriët Mittendorff, wethouder Jeugd en Gezin in Eindhoven: “Het Centrum voor Jeugd en Gezin beheert en coördineert het signaleringssysteem. Binnen het Centrum vindt ook wekelijks het stedelijk casusoverleg plaats, waarin de meer urgente en complexe gevallen worden besproken. Vanuit het Centrum wordt bovendien de inzet van gezinscoaches en opvoedingsondersteuning gecoördineerd.”

Oudere jeugd

Ze geeft aan dat de gemeente Eindhoven de oudere jeugd ook nadrukkelijk in het vizier heeft. In dit verband hebben in het bijzonder de VMBO-scholen hun verantwoordelijkheden voor probleemleerlingen genomen. De scholen sloten verschillende samenwerkingsovereenkomsten. “Deze convenanten moeten er toe leiden dat alle leerlingen permanent in beeld zijn en dat er niemand buiten de boot valt. De schoolmaatschappelijk werker is alert op scholieren die problematisch gedrag vertonen of structureel spijbelen.”
(jeugdengezin/KN)