One of us wordt Europees pro-life netwerkHet succesvolle Europese pro-life burgerinitiatief Eén van Ons wordt een pro-life netwerk. De organisatie wil alle groepen die opkomen voor het leven in de Europese Unie ver­enigen. Eén van Ons haalde in heel Europa bijna twee miljoen handtekeningen op. Het succesvolle Europese pro-life burger­initiatief Eén van Ons wordt een pro-life netwerk. De organisatie wil alle groepen die opkomen voor het leven in de Europese Unie verenigen.

One of us wordt Europees pro-life netwerkEén van Ons haalde in heel Europa bijna twee miljoen hand­tekeningen op om de bescherm­waardig­heid van embryo’s op de agenda te zetten. Volgens de Italiaanse christen­democraat Luca Volontè, directeur van de Novae Terrae Foundation, verenigde Eén van Ons christenen, moslims en zelfs niet-gelovigen. “Zij geloven de wetenschap in dit geval”, zegt hij in gesprek met RomeReports.com. “Zij zijn het eens met het concept dat het leven na de conceptie begint. Het heeft een enorm succes behaald.”

Vonnis Europees Hof

Eén van Ons baseert zich op een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat vonnis, uit 2011, zou gebruik van menselijke embryo’s voor onderzoeks­patenten onmogelijk maken. De campagne van Eén van Ons is erop gericht de financiering van experimenten met menselijke embryo’s met belastinggeld stop te zetten. De hand­tekeningen – die het vereiste aantal heeft overschreden – worden momenteel geverifieerd.

Eén simpel iets

De Europese Commissie bespreekt het voorstel mogelijk al in februari. Volontè zegt te hopen “dat zij iets doen, want wij hebben de resultaten en de wil”. De uitkomst van de hand­tekeningen­actie “is een duidelijk signaal, van het Europese volk en zelfs het vonnis in de Brüstle-zaak van het Hof in Luxemburg. Vandaag de dag vallen de juridische en de populaire opvatting samen over één simpel iets: het leven begint bij de conceptie. (KN)

Video