God schiep hen als man en vrouw...Als bijdrage aan het debat rond de afge­lopen en aan­ko­mende gezins­synodes heeft mgr. Jan Hendriks een uitge­breid artikel gepubli­ceerd op zijn website in de rubriek ‘Canoniek Recht’. Als bijdrage aan het debat rond de afgelopen en aankomende gezinssynodes heeft mgr. Jan Hendriks een uitgebreid artikel gepubliceerd op zijn website in de rubriek ‘Canoniek Recht’.

God schiep hen als man en vrouw...
God schiep hen als man en vrouw…

“Onderwerp van de Synode over Huwelijk en Gezin is allereerst de roeping en zending van het gezin, maar in de marge van dit thema is veel gesproken over de barmhartigheid waarmee mensen in levenssituaties die kerkelijk niet geordend zijn, tegemoet getreden moeten worden en over mogelijke 'oplossingen' voor hun situatie, waardoor zij kunnen biechten en communiceren. In verband met de Synode over Huwelijk en Gezin komen dan ook veel thema's opnieuw naar voren, die in het verleden reeds onderwerp waren van debat en studie.”

Mgr. Hendriks heeft canoniek recht gestudeerd in Rome en is rechter geweest bij de kerkelijke rechtbanken van Bisdom Haarlem-Amsterdam en Bisdom Roermond.