Alleenstaande oudersOp de website Aleteia.org lazen we een bijzon­dere brief van Katrina Fernandez gericht tot de gezins­synode over de kwestie van één-ouder­gezinnen. Hier­onder een vertaling. Op de website Aleteia.org lazen we een bijzondere brief van Katrina Fernandez gericht tot de gezinssynode over de kwestie van één-oudergezinnen. Hieronder een vertaling.

Open brief van een alleenstaande moeder aan de synodevaders

Ik weet dat het een klein ding lijkt, onnozel misschien, maar ik blijf de nieuwskoppen en het nieuws lezen op zoek naar die twee kleine woorden. Kleine woorden met aanzienlijke betekenis.

Alleenstaande Ouders.

Alleenstaande oudersElke keer dat ik een nieuwsbericht lees over de discussies binnen de synode over het gezin en geen melding zie van alleenstaande ouders, zinkt mijn hart een beetje meer. Ze hebben iedereen daar -gescheiden en hertrouwd, koppels van hetzelfde geslacht, vrouwen die meer autoriteit willen in de kerk, de protestantse echtgenoten van katholieken die de communie willen ontvangen, vertegenwoordigers van de Universele Kerk uit alle delen van de wereld, en zelfs leden van niet-katholieke organisaties. Iedere onregelmatige gezinsmix die je maar kunt bedenken … behalve alleenstaande ouders.

Waarom? Waarom wordt zo'n grote groep van individuen steeds ondervertegenwoordigd en genegeerd?

Een op de vier Amerikaanse kinderen worden opgevoed in eenoudergezinnen. Dat aantal is aanzienlijk. Deze kinderen en hun worstelende ouders verdienen het te worden vertegenwoordigd in deze synode. Dus waarom zijn we dat niet?

Het feit dat we voortdurend genegeerd worden in de overkoepelende discussie over de kerk doet me denken dat onze bisschoppen denken dat alleenstaande ouders niet van voldoende belang zijn. Dat, of ze weten misschien niet wat ze met ons aan moeten.

Vorig jaar op de buitengewone synode werden alleenstaande ouders met slechts één enkele regel vermeld in het slotdocument, een vage belofte van "bijzondere aandacht" zonder duidelijke aanwijzing hoe die aandacht eruit zou moeten zien.

“Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de begeleiding van eenoudergezinnen, op een bijzondere manier om vrouwen te helpen die alleen de verantwoordelijkheid dragen van het huishouden en het opvoeden van kinderen.”

Dit jaar, zo goed als ik weet, hebben we helemaal niets van de synodevaders over alleenstaande ouders gehoord. Daar gaat je ‘speciale aandacht’. Het is moeilijk om je niet boos te voelen.

Een van de vier thema's van deze Gewone Synode is ‘Gebroken gezinnen’. Echte winst kan worden geboekt als de besprekingen over gebroken gezinnen eerlijk genoeg waren om ook alleenstaande ouders op te nemen; de smalle focus op de H. Communie voor hertrouwd gescheidenen lijkt verdere discussie te verlammen.

Waarom stellen de synodevaders geen vragen over hoe de Kerk beter onze behoeften kan dienen? Als alleenstaande ouders enige vertegenwoordiging hadden gehad op de synode, dan hadden deze vragen gesteld kunnen worden. Alleenstaande ouders hebben net zo veel aan de Kerk te bieden als de hertrouwd gescheidenen. We hebben net zo goed geestelijke begeleiding en steun nodig, zo niet meer, want we dragen de volledige belasting van het gezin op onze enkele rug, zonder de hulp van een echtgenoot.

Wat kan de Kerk doen voor alleenstaande ouders?

Op het meest basale, pastorale niveau zouden parochies counseling en geestelijke begeleiding moeten bieden aan alleenstaande ouders, want we zijn niet alleen verantwoordelijk voor onze eigen geestelijk welzijn, we zijn ook als enige verantwoordelijk voor de geestelijke behoeften en de opvoeding van onze kinderen. Als ouders in hun geloof worden opgeladen, kunnen ze die vurigheid doorgeven aan hun kinderen. Het negeren van uitgeputte, geestelijk uitgehongerde alleenstaande ouders is een roeping-killer. Alleenstaande ouders kunnen hun kinderen niet helpen gedijen in het geloof als zij zelf verdorren onder hun eigen lasten.

Ten tweede, kunnen alleenstaande ouders er enorm baat bij hebben door eenvoudige erkenning. Het opvoeden van kinderen waarbij een ouder afwezig is geen unieke strijd in de kerkgeschiedenis – de net nieuw heilig verklaarde Louis Martin voedde H. Theresia en haar broers en zussen alleen op nadat zijn vrouw, Azélie, stierf; Don Bosco werd opgevoed door een alleenstaande moeder vanaf de leeftijd van twee jaar na de dood van zijn vader; Paus Johannes Paulus II verloor zijn moeder toen hij slechts acht was. De heiligen Elizabeth Ann Seton en Edith Stein werden beide opgevoed door alleenstaande ouders.

Het feit dat deze heilige mensen in een niet-traditionele, alleenstaande ouder-situatie – een situatie die door sommigen als minderwaardig wordt beschouwd – desalnietemin zijn opgegroeid om te worden vereerd als heiligen in de Kerk – kan alleenstaande ouders een bron van hoop bieden voor de negativiteit die we tegenkomen in onze situatie.

Hey, we proberen hier heiligen op te voeden, net als iedereen. Een beetje hulp, een beetje aandacht, een beetje achting zou ons helpen door te gaan en de strijd voort te zetten.

Ik hoorde eens een preek van een priester die was opgevoed door zijn moeder. Om te horen over de strijd die zijn moeder moest leveren, gezien door de ogen van een kind dat was achtergelaten door zijn vader, bracht tranen in mijn ogen, want eindelijk iemand die het begreep. De priester erkende hoe moeilijk hun leven was geweest en prees tegelijkertijd zijn moeder voor haar kracht, kracht die, zo zei hij, hem leidde tot de roeping van het priesterschap.

Dat, synodevaders, daar hebben we meer van nodig. Empathie, vriendelijkheid, aanmoediging, en vooral hoop.

Tot slot hebben we de dialoog nodig. De kerk kan niet blijven doen alsof alleenstaande ouders goed worden begeleid; dat worden we niet. Jullie hebben vorig jaar de mogelijkheid voor discussie over dit onderwerp weg laten slippen. Er is nog tijd om met gebed, pastoraal en overtuigend te spreken over de echte behoeften van alleenstaande ouders, die aanwezig zijn in elke parochie en die stilletjes lijden onder de vernedering van onopgemerkt blijven of schandelijk worden gemeden.

Toon alleenstaande ouders dat u zorg hebt voor hun behoeften en de behoeften van hun kinderen door dit onderwerp ter tafel te brengen. Vraag ons hoe de Kerk ons kan helpen; laat ons voelen dat onze gezinnen er toe doen voor de Kerk.

Katrina Fernandez is alleenstaande moeder; haar zoon is misdienaar en lid van de scouting. Ze schrijft in The Crescat. www.patheos.com/blogs/thecrescat