Klein MissaalIn de publicatie van het ‘Klein Missaal voor de Nederlandse Kerk­provincie’ staat een herziene vertaling van het ‘Onze Vader’. Het is nog niet bekend wanneer dit ‘Onze Vader’, dat voor Nederland en Vlaanderen voortaan gelijk is, gebruikt gaat worden. In de publicatie van het ‘Klein Missaal voor de Nederlandse Kerkprovincie’ staat een herziene vertaling van het ‘Onze Vader’. Het is nog niet bekend wanneer dit ‘Onze Vader’, dat voor Nederland en Vlaanderen voortaan gelijk is, gebruikt gaat worden.

Klein MissaalMet de publicatie van het ‘Klein Missaal voor de Nederlandse Kerkprovincie’ beschikt Nederland over een eerste resultaat van de intensieve samenwerking tussen de bisschoppen van Nederland en Vlaanderen. Deze samenwerking is gericht op een herziening van de bestaande vertaling van het Romeins Missaal, die dateert uit de jaren zeventig van de vorige eeuw.

De Romeinse Congregatie voor de Eredienst heeft op 10 juni 2014 haar goedkeuring verleend aan de uitgave van het ‘Klein Missaal’. Deze ingekorte uitgave van het missaal bevat naast de nieuwe vertaling van de orde van dienst voor de Mis ook de eerste vier eucharistische gebeden, en telkens een versie van de eucharistische gebeden voor verzoening en voor bijzondere omstandigheden. Ook bevat het een dertigtal misformulieren en een aantal prefaties.

Bijzonder is de aangepaste, gemeenschappelijke vertaling van het Gebed des Heren, het ‘Onze Vader’, waarvan tot nu toe in Nederland en Vlaanderen verschillende versies in omloop zijn. Aan de nieuwe vertaling van het Onze Vader hebben inmiddels zowel de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties, alsook de Romeinse Congregatie voor de Eredienst hun goedkeuring verleend.

Voor Nederland zal de Nederlandse Bisschoppenconferentie op een later tijdstip bekend maken, vanaf welk ogenblik de nieuwe misteksten en de aangepaste versie van het 'Onze Vader' in de liturgie gebruikt mogen worden.