Een nieuw feminismeChristelijke vrouwen zouden het voortouw moeten nemen in de ontdekking en promotie van een nieuw feminisme. Dat zei kardinaal Martino vorige week in Rome. Christelijke vrouwen zouden het voortouw moeten nemen in de ontdekking en promotie van een nieuw feminisme. Dat zei kardinaal Martino vorige week in Rome.

Een nieuw feminismeKardinaal Martino deed deze aansporing aan christelijke vrouwen na afloop van de eerste Internationale Conferentie over Vrouwen en Mensenrechten, die een week geleden in Rome plaatsvond.

De kardinaal sprak van een ‘ja-feminisme’ dat ‘ja’ zegt tegen God als Vader van de mensheid en schepper van man en vrouw naar zijn beeld; een ‘ja’ tegen het leven, alle leven en ieders leven; een ‘ja’ tegen het gezin, gebaseerd op het huwelijk, op de eenheidscheppende en vruchtbare liefde tussen man en vrouw; een ‘ja’ tegen de vrouw en haar genie.

Het oude feminisme was gebaseerd op “egoïstisch individualisme, (…) het nieuwe moet geordend zijn volgens de liefde, de koningin van alle deugden”. (Zenit/KN)

De gehele toespraak van kardinaal Martino is, in het Engelns te lezen bij Zenit.