Een Miljoen Kinderen samen in gebedKinderen over de hele wereld worden uitgenodigd dinsdag 18 oktober deel te nemen aan het rozenkransgebed voor de Vrede. Het centrale comité van de katholieke Kerk voor dit initiatief, in Venezuela, hoopt op een miljoen deelnemers. Kinderen over de hele wereld worden uitgenodigd dinsdag 18 oktober deel te nemen aan het rozenkransgebed voor de Vrede. Het centrale comité van de katholieke Kerk voor dit initiatief, in Venezuela, hoopt op een miljoen deelnemers.

Een Miljoen Kinderen samen in gebedHet idee ontstond in 2005 in Caracas: 1.000.000 kinderen over de hele wereld te verenigen om een rozenkrans te bidden met Maria, de Moeder van God. Het is de centrale wens van het initiatief om de kinderen bewust te maken van de noodzakelijkheid en de hulp van het gebed. Het gebed draagt bij aan de innerlijke vrede van iedere afzonderlijke mens, aan eenheid en vrede in families, in ons land en over de hele wereld.

Bron van vrede

De rozenkrans werd door Johannes Paulus II voorgesteld als gebed van de vrede: “Ik vertrouw vandaag op de werkzaamheid van dit gebed als bron van vrede in de wereld en in de families.” Het initiatief vindt niet voor niets plaats in de oktober-rozenkransmaand. Aardig om erbij te vermelden is dat 16 oktober de pauskezue van paus Johannes Pauls II was en 22 oktober is uitgeroepen tot zijn officiële feestdag.

Kinderen bidden voor kinderen

Voor deze actie hoeven de kinderen niet te reizen en er zijn geen kosten aan verbonden. Het gaat eenvoudig om het bidden van de rozenkrans, liefst in de ochtend en in de klaslokalen van de scholieren, op 18 oktober om 9.00 uur.

In Nederland roept Kinderen bidden voor kinderen al haar bekenden en wie ervoor openstaat op om mee te doen. "Je doet toch zeker ook mee? Eén Weesgegroetje lukt vast wel! Zeker als je het meteen 's ochtends bidt. Laat even weten als je meegedaan hebt, want dan sturen we een mail aan de organisatie in Venezuela met het aantal kinderen dat via Kinderen bidden voor Kinderen meegebeden heeft." Mail aan: kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com
Sowieso kun je allerlei informatie over het rozenkransgebed vinden op de site www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl

Geestelijk verenigd

Het centrale comité liet weten dat zij als antwoord op het project van vorig jaar talrijke getuigenissen ontving. Ze getuigen van de vreugde bij de kinderen en de diepe indruk bij diegenen die hebben meegeholpen in de duizenden klassen en groepen die afgelopen jaar in Venezuela en over de hele wereld hebben meegebeden. "Uw hulp is noodzakelijk en belangrijk voor dit project. Zonder uw hulp kan de visie niet worden verwezenlijkt. Het is de moeite waard, denk toch aan het ruimdenkende antwoord van Jezus en Maria in afzonderlijke gebeden. Des te groter wordt het, wanneer zo’n groot aantal kinderen geestelijk is verenigd."

Info: www.million-kinder-beten.net, miokids@gmail.com