Crisis managementEen crisis luidt vaak het begin van het einde in. Tegen­woordig ziet men een crisis graag als kans tot verbetering. Zaterdag 23 oktober kunnen managers en andere geïnteres­seerden deelnemen aan een seminar Crisis Communicatie: Management & Communicatie.
Een crisis luidt vaak het begin van het einde in. Tegenwoordig ziet men een crisis graag als kans tot verbetering. Zaterdag 23 oktober kunnen managers en andere geïnteresseerden deelnemen aan een seminar Crisis Communicatie: Management & Communicatie.

Crisis managementVoor de meeste mensen betekent een crisis iets negatiefs: een instabiele en onzekere situatie die waarschijnlijk zal toenemen in intensiteit en ernstige schade kan toebrengen aan zowel de materiële en immateriële activa van een organisatie. Met name de relatie met belangrijke klanten komt onder druk te staan.

Helaas zijn, zoals we vaak zien in de kranten, noch managers noch instellingen immuun voor het ondergaan van een crisis. Een crisis wordt echter steeds vaker gezien als een kans en niet als een bedreiging. Een kans om de latent aanwezige problemen bij een instelling of bedrijf te identificeren en op te lossen, zodat zij haar dienende rol in de maatschappij beter kan vervullen.

Het doel van dit seminar is om de te kijken naar de reactie van een instelling op een crisis en aan de hand van de do's en don'ts de meest effectieve manier te vinden om schade te voorkomen, op het gebied van communicatie en management.

Hoofdspreker is dr Santiago de la Cierva. Hij is directeur Communicatie IESE Business School in Barcelona, hoogleraar Preventieve Communicatie en crisisbeheersing in de Kerk aan de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis in Rome en hij is directeur en woordvoerder van World Youth Day 2011 in Madrid.

Het seminar vindt plaats op zaterdag 23 oktober 2010 in Conferentieoord Zonnewende, Tilburgseweg 54, 5066 BV Moergestel (N.Br.). De voertaal zal Engels zijn. Kosten: € 35, – (€ 12,50 studenten)

Programma:
11.30 Aankomst en registratie
11.50 Inleiding door de voorzitter van het seminar
12.00 Dr Santiago de la Cierva over Crisis Communicatie: Management & Communicatie
13.00 Buffet lunch
14.30 Een politiek en een commerciële case study
15.30 Conclusie

Aanmelding en informatie
Stichting Soka
Concertgebouwplein 17
1071 LM Amsterdam
Tel. 020 5737267
e-mail: secretariaat@soka.nl
www.soka.nl