De rol van de vrouw in de samenlevingVoor het eerst heeft het Euro­pees Par­le­ment een reso­lutie aan­ge­nomen die dis­crimi­natie veroor­deelt van vrouwen die zorg­taken ver­vul­len. Katholiek Nieuwsblad pikte dit wezen­lijk andere geluid met betrek­king tot de rol van de vrouw in de samen­leving op en schreef erover.
Lees het artikel…