Ecologische belasting op kinderenDe Australische kardinaal George Pell is onthutst over een voorstel van de Australian Medical Association. Die wil dat er op kinderen een CO2 belasting geheven wordt. Ecologische belasting op kinderenDe Australische kardinaal George Pell is onthutst over een voorstel van de Australian Medical Association. Die wil dat er op kinderen een CO2 belasting geheven wordt. De bedoeling is een belasting te heffen voor de zogenaamde voetafdruk, de sporen, die iedereen in zijn omgeving achterlaat. De aartsbisschop is volgens een bericht in The Record in zijn wiek geschoten over het voorstel. “Ik weet niet wat buitennissiger is”, aldus mgr. Pell, “dat een gynaecoloog deze mening heeft of dat een vooraanstaand medisch vakblad zo’n mening naar buiten brengt. De zorg voor de fysieke ecologie wordt niet altijd begeleid door de zorg voor de morele ecologie,” aldus de kardinaal. (Kath.net)