One child policy - EenkindspolitiekRond de VN-klimaattop in Kopenhagen klinkt van verschillende kanten de oproep de wereldpopulatie aan banden te leggen. Minder mensen betekent minder vervuiling. Alle negatieve consequeties van een dergelijke theorie worden gemakshalve verzwegen. Colin Mason van het Population Research Institute (PRI) gaat er tegenin. One child policy - EenkindspolitiekRond de VN-klimaattop in Kopenhagen klinkt van verschillende kanten de oproep de wereldpopulatie aan banden te leggen. Minder mensen betekent minder vervuiling. Alle negatieve consequeties van een dergelijke theorie worden gemakshalve verzwegen. Colin Mason van het Population Research Institute (PRI) gaat er tegenin.

Wereldwijde doorvoering van het Chinese één-kind-beleid komt praktisch neer op zelfmoord. Dat zegt Colin Mason, mediadirecteur van het Population Research Institute (PRI), in reactie op een artikel in de Financial Post. Daarin pleit Diane Francis voor een wereldwijde invoering van China’s één-kind-beleid om de aarde te redden.

Lees het volledige artikel in Katholiek Nieuwsblad