Paus Benedictus XVIIn een boodschap voor de Wereld­jongeren­dagen in de afzonderlijke bisdommen op palmzondag 2007 spoort paus Benedictus jonge katholieken aan hun liefde voor God te tonen. En wel in drie omgevingen: binnen de Kerk, bij hun voorbereiding op hun huwelijk, priesterwijding of religieus leven en in het dagelijks leven, thuis, op school en het werk. De paus stelt dat “de manifestatie van goddelijke liefde totaal en perfect te vinden is in het Kruis”. Hij moedigt de jongeren aan “zich de diepte en intensiteit van een dergelijk mysterie eigen te maken’. Bij hun huwelijksvoorbereiding moeten ze weerstand bieden aan het “vooroordeel dat het christendom met zijn geboden en verboden obstakels vormen voor de vreugde van de liefde”. Ten aanzien van het dagelijks leven in gezin, studie, werk en vrije tijd stelt de paus: “Ontwikkel je capaciteiten, niet alleen om concurrerend te zijn en productief, maar vooral om getuigen te zijn van de liefde”. (CWN)