Duitse BisschoppenconferentieDe Duitse bisschoppen zijn dankbaar voor de ruime respons op de bevraging onder Duitse gelovigen, parochies en kerkelijke gemeen­schappen en groepen ter voor­bereiding van de bisschoppen­synode over het gezin, later dit jaar in Rome. De Duitse bisschoppen zijn dankbaar voor de ruime respons op de bevraging onder Duitse gelovigen, parochies en kerkelijke gemeen­schappen en groepen ter voor­bereiding van de bisschoppen­synode over het gezin, later dit jaar in Rome.

Duitse BisschoppenconferentieIn een verklaring laten de bisschoppen weten dat de reacties bewijzen dat er een brede steun is voor de de kerkelijke visie over huwelijk en gezin. Ook spreekt er een verwachting uit over de pastorale zorg die de Kerk kan beiden. “Vele gelovigen verwachten een ruimer begrip van kerkelijke verant­woorde­lijken voor andere levens­vormen die niet helemaal aan dit ideaal­beeld beant­woorden”, aldus de Duitse bisschoppen in hun communiqué. Daarbij wordt verwezen naar hertrouwde echt­gescheidenen, ongehuwd samen­wonenden of homo­seksuele paren. “Men verwacht dat de kerkelijke leer over dergelijke relaties wordt uitgediept en vraagt dat daarbij meer rekening wordt gehouden met de realiteit.”

De Duitse bisschoppen lieten ook weten de antwoorden en reacties nog samen te vatten en door te sturen naar Rome. Daar is men bezig een ‘Instrumentum laboris’ (werk­document voor de synode) uit te werken op basis van de reacties en suggesties uit de wereldkerk.