Brochure - Trauen Sie sich!De Duitse bisschoppen hebben een folder uitge­bracht over het kerke­lijk huwelijk, om mensen te infor­meren en jongeren aan te sporen om elkaar eeuwig trouw te beloven. Dat het publiceren gelijk valt met de gezins­synode in Rome zal geen toeval zijn. Brochure - Trauen Sie sich!De Duitse bisschoppen hebben een folder uitgebracht over het kerkelijke huwelijk, om mensen te informeren en jongeren aan te sporen om elkaar eeuwig trouw te beloven. Dat het publiceren gelijk valt met de gezinssynode in Rome zal geen toeval zijn.

De brochure met fraaie afbeeldingen en korte toelichtingen verschijnt onder de titel: ‘Trauen Sie sich! Zehn gute Gründe für die Ehe’. Dat zou je vrij kunnen vertalen in ‘Trouw nou maar!’

De brochure legt onder meer het verschil uit tussen een kerkelijk en een burgerlijk huwelijk, geeft toelichting bij de betekenis van het ‘verbond voor het leven’ en belicht het sacrament van het huwelijk. De brochure is al in het Engels, Frans, Spaans en Italiaans vertaald. Wanneer komt de Nederlandse vertaling?