Nederlands Dagblad 13 oktober 2014Het Neder­lands Dagblad pakte maandag 13 oktober 2014 breed uit met een artikel genaamd “Actief gezins­leven in de Rooms-Katho­lieke Kerk”. Zij inter­viewden drie gezinnen tijdens de IHGO Gezinsdag van 5 oktober in Oegstgeest. Nederlands Dagblad 13 oktober 2014Het Nederlands Dagblad pakte maandag 13 oktober 2014 breed uit met een artikel genaamd “Actief gezins­leven in de Rooms-Katho­lieke Kerk”. Zij inter­viewden drie gezinnen tijdens de IHGO Gezinsdag van 5 oktober in Oegstgeest.

“Op de bisschoppen­synode in Rome spreken vertegen­woor­digers van de Rooms-Katho­lieke Kerk over het gezin. Wat houdt de rooms­katholieke familie anno 2014 bezig? Drie actieve katholieke gezinnen vertellen over hun geloof, hun kerk en hun gewoonten.”

Helaas heeft de website-redactie van het ND dit bericht achter de betaal­muur gezet. Daardoor is het bericht slechts toegan­ke­lijk voor betalende abonnees of na betaling van 75 cent.