Organiseer eens per jaar een ‘doopdankviering’waarbij de ouders van alle gedoopten van dat jaar worden uitgenodigd voor een korte viering (zaterdag- of zondagmiddag) en aansluitend een gezellig samenzijn in het parochiecentrum. Tijdens deze viering kunnen dan de doopschelpen worden meegegeven aan de jonge ouders, die het hele jaar in de kerk hebben gehangen. Ook kunnen alle ouders bij Maria een kaarsje opsteken voor hun kindje. Het is een terugkom-moment dat de doopouders weer opnieuw in de kerk uitnodigt, op een laagdrempelige manier.