Dominique en Maarten

Wij zijn Dominique en Maarten met onze vier zonen Jonathan (11), Ruben (10), Sam (10) en Benjamin (5) uit Rosmalen.
Wij zijn Dominique en Maarten met onze vier zonen Jonathan (11), Ruben (10), Sam (10) en Benjamin (5) uit Rosmalen.

Vlak voor de Advent begon, heb ik een Adventskrans gemaakt met vier kaarsen en paars lint. Deze staat op een rieten schaal. Bij de (warme) maaltijd mag één van de kinderen de kaarsen aandoen en een gebed uitspreken.

Liefdesdaden

Dominique en MaartenAan het begin van de Advent hebben we met de kinderen afgesproken, dat we ons in de Advent gaan voorbereiden op Kerst door liefdesdaden te doen. Dit zijn kleine dingen die je voor een ander doet uit liefde, niet omdat je het zelf leuk vindt. En het kan in het geheim gebeuren. Bijvoorbeeld een kruik bij iemand in bed leggen, iets lekkers afstaan, voor je broertje voorlezen, een lief briefje bij iemand in bed leggen of in zijn broodtrommel, iets weggeven aan een klasgenootje die het niet breed heeft enz, enz.

Deze daden schrijven we op de achterkant van een ster en die plakken we op het raam boven de stal (zonder naam). Met Kerst zullen we ze allemaal voorlezen. Het is leuk om te zien, dat het raam al bijna vol is! En we hebben nog een week te gaan tot de Kerst. Het is de bedoeling dat iedereen meedoet, wij als ouders ook natuurlijk. Hiermee hopen we wat te oefenen in de deugd van de naastenliefde en gevoeliger te worden voor wat de ander nodig heeft of fijn vindt.

Biechten en bijbel

We zijn ook gezegend doordat we – op één na – allemaal hebben kunnen biechten. Dit is iets wat we als gezin erg belangrijk vinden in de Advents- (en de Vasten)tijd. Verder lezen we elke avond voor uit de bijbel en bidden we met de kinderen. Ieder kind heeft een andere kinder- of jongerenbijbel.

School

Op school gaat de Advent ook niet onopgemerkt voorbij. Er is in iedere klas een Adventskrans en aan het begin van elke week worden de kaarsen aangestoken. Er worden veel kerstliederen gezongen en er wordt gefloten. De kinderen studeren er ook Kerstspelen in. In groep 1 spelen de kleuters vanaf Sint-Nicolaas dagelijks het Kerstspel en ze mogen om beurten de herder, het schaapje, Jozef, Maria of de engel zijn.

Kerstspel

Verder gaan we naar het jaarlijkse Kerstspel, dat wordt georganiseerd door het Focolare, waarin drie van onze kinderen een rol hadden. Opvallend is de warme hartelijke sfeer waarin alles verloopt en hopelijk hebben onze kinderen dat ook gevoeld. Mooi is ook dat alle kinderen iets van hun speelgoed mogen geven aan het kindje Jezus. Dit wordt weer doorgegeven aan kinderen die het een stuk minder hebben (asielzoekerskinderen b.v.).
 
Persoonlijk wilde ik me tijdens de Advent iets ontzeggen vanwege een speciale gebedsintentie. Dat is tot nog toe gelukt!
 

Verjaardag

Al met al is dit een bijzondere, gezellige, warme tijd waarin we de vreugde ervaren aan anderen te mogen denken.   
 
De dag voor Kerst is onze oudste zoon jarig. Hij heeft natuurlijk het privilege om na de Nachtmis het kindje Jezus in de stal te mogen leggen.


Eerdere bijdragen van Advent bij ons thuis
1e zondag van de Advent – Heleen en Peter
2e zondag van de Advent – Gina en Manfred