DOCAT - Boek en app over de sociale leer van de Kerk die jongeren moet helpen de wereld te veranderen.Naast het inmiddels bekende gele handboek Youcat – de jongeren­catechismus – is er sinds de Wereld­jongeren­dagen in Krakau ook een Docat – een boek en app over de sociale leer van de Kerk die jongeren moet helpen de wereld te veranderen. Naast het inmiddels bekende gele handboek Youcat – de jongeren­catechismus – is er sinds de Wereld­jongeren­dagen in Krakau ook een Docat – een boek en app over de sociale leer van de Kerk die jongeren moet helpen de wereld te veranderen.

DOCAT - Boek en app over de sociale leer van de Kerk die jongeren moet helpen de wereld te veranderen.Speciaal bij gelegenheid van de Wereldjongerendagen (WJD) in Krakau werden fundamentele teksten over de sociale leer van de katholieke Kerk onder de titel Docat als app voor smartphones en als boek ontwikkeld. Op dinsdag 26 juli, de eerste dag van de WJD, werd het project met een voorwoord van paus Franciscus in Krakau voorgesteld.

DOCAT is geschreven met de hulp van de kerkelijke en zakelijk leiders, jongeren en hen die werkzaam zijn in het sociale veld. Paus Franciscus schreef het voorwoord. Hij licht toe waarom het boek is gemaakt en moedigt de jongeren aan zich door het boek te laten te leiden naar het veranderen van de maatschappij door hun liefde en hun handelen. Hij schrijft:

"Het Engels werkwoord to do – doen is deel van de titel. DOCAT geeft het antwoord op de vraag: 'Wat moeten we doen?' Het is als een handleiding die ons helpt om eerst onszelf te laten veranderen door het Evangelie, en dan onze naaste omgeving, en uiteindelijk de hele wereld ….

Beste jonge vrienden! Alleen de bekering van het hart kan onze wereld, die vol is van terreur en geweld, menselijker maken. En dat betekent geduld, rechtvaardigheid, voorzichtigheid, dialoog, integriteit, solidariteit met de slachtoffers, de behoeftigen en de armsten, grenzeloze toewijding, liefde tot de dood in het belang van de ander. Wanneer jullie dat ten diepste hebben begrepen, dan kun je de wereld veranderen als toegewijde christenen. De wereld kan niet doorgaan op het pad dat het nu neemt. Als een christen in deze dagen wegkijkt van de behoefte van de armsten van de armen, dan is hij in werkelijkheid geen christen! …

DOCAT AppNu ik jullie uitnodig om naar de sociale leer van de Kerk echt te leren kennen, droom ik niet alleen van groepen die onder de bomen zitten en het bespreken. Dat is goed! Doe dat! Mijn droom is van iets groters: Ik wou dat ik een miljoen jonge christenen of, nog beter, een hele generatie die voor hun tijdgenoten de "wandelende, pratende sociale leer" zijn. Niets anders zal de wereld veranderen dan mensen die zich met Jezus toewijden aan deze taak, die met Hem naar de grenzen van de samenleving gaan en midden tussen het vuil stappen. Ga ook de politiek in en strijd voor rechtvaardigheid en menselijke waardigheid, met name voor de armsten van de armen. Jullie zijn allemaal de Kerk. Zorg er dan voor dat deze Kerk wordt omgevormd, dat ze leeft, omdat ze zich laat uitdagen door de noodkreten van de verdreven, door het smeken van de armen, en door hen om wie niemand geeft."

Uitgever van Docat is de bisschoppenconferentie van Oostenrijk. Doelgroepen zijn katholieke jongeren wereldwijd. Er zijn een 30-tal uitgeverijen bij het grootschalige initiatief betrokken. Aan de basis ervan ligt het standaardwerk Compendium van de Sociale Leer van de Kerk, dat nu via de app en het boek naar jongeren is hertaald.

Docat moet gezien worden als een opvolgingsproject van de jongerencatechismus Youcat. Ook Docat moet nog dit jaar beschikbaar zijn in 30 talen. In boekvorm telt Docat 320 pagina’s, verdeeld over 12 hoofdstukken, waarin de fundamentals van de sociale leer van de katholieke Kerk thematisch worden uitgelegd aan de hand van vragen en antwoorden. Die worden afgewisseld met Bijbelfragmenten en citaten van niet alleen paus Franciscus, maar ook van bekende auteurs en acteurs.

Wanneer een Nederlandse vertaling beschikbaar is, is nog niet bekend.