Pastoor José CeschiDe bewering dat paus Franciscus her­trouwd ge­schei­den mensen toe­stem­ming heeft gegeven ter communie te gaan is “absurd”. Dat zegt de pastoor van het Argen­tijnse paar dat eerder deze week in het nieuws kwam na een tele­foontje van de paus, afgelopen maandag. De bewering dat paus Franciscus hertrouwd gescheiden mensen toestemming heeft gegeven ter communie te gaan is “absurd”. Dat zegt de pastoor van het Argentijnse paar dat eerder deze week in het nieuws kwam na een telefoontje van de paus, afgelopen maandag.

In dat telefoongesprek zou de paus de vrouw, Jaquelina Lisbona (47), toestemming hebben gegeven ter communie te gaan terwijl zij voor de wet gehuwd is met een gescheiden man. Dat was direct wereldnieuws, omdat, zolang het eerste huwelijk niet nietig is verklaard, het paar in staat van echtbreuk leeft en daardoor niet ter communie kan gaan.

Verrassende gesprekken

Pastoor José CeschiVolgens pastoor José Ceschi is de bewering van Jacquelina en haar man Julio Sabetta (50) “absurd”. Tegenover radio La Ocho zei pastoor Ceschi vooral “blij” te zijn “dat de paus iemand in San Lorenzo heeft opgebeld”. “De paus verrast mensen met deze gesprekken en dat maakt mij gelukkig. Ik geloof dat het gesprek heeft plaatsgevonden, maar het is moeilijk te geloven dat hij haar toestemming heeft gegeven ter communie te gaan.”

‘Onmogelijk’

"De paus zou dat nooit doen. Dat is onmogelijk. Als hij een eerder huwelijk heeft gesloten en ze samen wonen is dat absoluut onmogelijk”, aldus de pastoor van het stadje, 185 kilometer ten noordwesten van Buenos Aires. "Wat er is gebeurd is dat de paus, net als alle bisschoppen en priesters, vader, moeder en leermeester moet zijn, altijd met een open hart, maar wel de dingen zeggend zoals ze zijn.”

‘Niet voorbij Jezus’

Ceschi’s voorganger heeft, toen de twee dochters werden gevormd, tegen Jacquelina gezegd dat zij niet ter communie kon gaan zolang haar situatie voortduurde. “Pastoor Sergio had gelijk, als het eerdere huwelijk nog geldig is, kan de Kerk niet voorbijgaan aan wat Jezus heeft gezegd.” De pastoor zei ook niet te kunnen geloven dat de paus de lokale bisschop, die verantwoordelijk is in zijn eigen bisdom, zou passeren.

Overrompeld

Volgens het katholieke persbureau CNA, dat contact heeft gehad met het gezin, is dat overrompeld door de media-aandacht die de zaak getrokken heeft. Jacquelina wil zelf geen contact meer met de pers. Niet uitgesloten kan worden dat de paus de vrouw erop heeft gewezen dat zij de sacramenten van biecht en communie kan ontvangen als het paar zich serieus voorneemt als broer en zus te leven. In principe vraagt de Kerk mensen in deze situaties uit elkaar te gaan, maar indien er minderjarige kinderen zijn hoeft dat niet. Wel vraagt zij het paar dan te kerken op een plaats waar hun situatie niet bekend is om geen aanstoot te geven. Jacquelina zegt nu te betreuren dat de zaak naar buiten is gekomen. “Dit had geheim moeten blijven”, verzuchtte ze tegenover de media. Nu kent de hele wereld haar.

Niet te bevestigen

Het Vaticaan bracht ongewoon snel een verklaring uit. Daarin wijst de persdienst van de Heilige Stoel erop dat het gaat om een “persoonlijk pastoraal contact” van de paus, waarover geen mededelingen kunnen worden gedaan en dat evenmin inhoudelijk bevestigd kan worden. Evenmin mogen uit wat erover gepubliceerd is gevolgtrekkingen worden gemaakt met betrekking tot de Leer van de Kerk.

(bron: Katholiek Nieuwsblad)