Verruiming embryowetIn een helder betoog werpt Esmé Wiegman, directeur NPV-Zorg voor het leven, een helder licht op de discussie rondom de verrui­ming van de embryo-wet. Minister Schippers wil immers wettelijke ruimte bieden om embryo’s te kweken voor wetenschappelijk onderzoek. In een helder betoog werpt Esmé Wiegman, directeur NPV-Zorg voor het leven, een helder licht op de discussie rondom de verruiming van de embryo-wet. Minister Schippers wil immers wettelijke ruimte bieden om embryo’s te kweken voor wetenschappelijk onderzoek.

Verruiming embryowetIn het opinie-artikel in Katholiek Nieuwsblad wijst Esmé Wiegma erop dat het tijd is om de goede argumenten in de discussie over de status van embryo’s serieus te gaan nemen. “Juist in discussies over gevoelige medisch-ethische kwesties zou het om de kwaliteit van argumenten moeten gaan, in plaats van meerderheid van stemmen.”

Esmé Wiegma: “Allereerst is het goed voor de discussie om te verhelderen welke waarden een rol spelen in afwegingen en besluitvorming rondom het kweken van embryo’s voor onderzoek. Hoe waarderen we de gegeven werkelijkheid van de natuur en het beginnend menselijk leven?”

Langs een heldere lijn zet zij uiteen hoe er een morele verschuiving heeft plaatsgevonden ten aanzien van de status van het embryo als begin van een nieuw leven. Bovendien vraagt zij zich af hoe de ontwikkeling zich verhoudt tot andere facetten binnen de gezondheidszorg die (dringend) aandacht en geld nodig hebben. “Het zou heel behulpzaam zijn als de voorstanders duidelijk maken vanuit welke waarden zij redeneren, welke doelen en belangen zij najagen en hoe deze doelen zich verhouden tot andere belangrijke gezondheidsdoelen die om aandacht en investeringen vragen.”