Discriminatiedocument Raad van Europa verdaagd“Deze richtlijn bedreigt het recht op de verdediging van de publieke moraal, het gezin en het belang van het kind.” Met woorden van deze strekking hebben tegenstanders zich fel tegen een voorstel gekeerd binnen de Raad van Europa dat discriminatie van homo’s moet voorkomen. "Deze richtlijn bedreigt het recht op de verdediging van de publieke moraal, het gezin en het belang van het kind.” Met woorden van deze strekking hebben tegenstanders zich fel tegen een voorstel gekeerd binnen de Raad van Europa dat discriminatie van homo’s moet voorkomen.

Discriminatiedocument Raad van Europa verdaagdEen richtlijn van de Raad van Europa die discriminatie van homo’s moet voorkomen, wekt zoveel tegenstand dat een beslissing erover is verdaagd naar eind april. Het voorgestelde ‘Discriminatie op basis van seksuele oriëntatie en genderidentiteit’ van de Zwitser Andreas Gross bedreigt volgens Grégor Puppinck “de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst en geweten, het grotere belang van kinderen en van de autonomie van afzonderlijke landen. Bovendien, zo stelt de directeur van het Europese Centrum voor Wet en Recht, "bedreigt deze richtlijn het recht de publieke moraal, het gezin en het belang van het kind te verdedigen”.

De tegenstand resulteerde in 80 amendementen. Het voorstel “neigt ertoe een mening op te dringen en legt de idee op dat ieder type relatie – hetero, homo, bi- of transseksueel – gelijkwaardig zou zijn vanuit de visie op natuur en moraal”. “Het uiten van een andere mening hierover is dan onmogelijk en zelfs verboden”, aldus Puppinck. In Katholiek Nieuwsblad verschenen al twee opinieartikelen die zich fel kantten tegen het voorstel van Gross.