NPV Digitale keuzehulp anticonceptieDe NPV en Way of Life gaan dit jaar een digi­tale keuzehulp ont­wik­kelen over anti­con­ceptie en gezins­vor­ming. Deze keuzehulp bestaat uit opdrach­ten, informatie, ge­spreks­vragen en erva­rings­verhalen en helpt je om een keuze te maken. NPV Digitale keuzehulp anticonceptieDe NPV en Way of Life gaan dit jaar een digitale keuzehulp ontwikkelen over anticonceptie en gezinsvorming. Deze keuzehulp bestaat uit opdrachten, informatie, gespreksvragen en ervaringsverhalen en helpt je om een keuze te maken.

Bij de ontwikkeling wordt de hulp ingeroepen van geïnteresseerden. Dingen waar je bij kunt helpen:

  • Welke vragen moeten volgens jou echt in deze keuzehulp aan de orde komen? Laat het aan ons weten.
  • Deel jouw ervaring met anticonceptie en/of gezinsvorming. Welke keuze heb jij gemaakt en hoe heb je dat gedaan?
  • Door de keuzehulp te testen als ‘ie in concept klaar is

Wil je helpen met een van deze dingen? Reageer dan via het speciale formulier op de website van Way of Life. Dat kan anoniem als je dat wilt: