NRC: Dieet voor kids met ADHDVolgens onderzoekster Lidy Pelsser helpt een sober dieet kinderen met ADHD. Het Centrum voor Voeding en Gezondheid vindt het onderzoek niet goed. In een artikel in het NRC kwamen beide aan het woord.
Volgens onderzoekster Lidy Pelsser helpt een sober dieet kinderen met ADHD. Het Centrum voor Voeding en Gezondheid vindt het onderzoek niet goed. In een artikel in het NRC kwamen beide aan het woord.

NRC: Dieet voor kids met ADHDVoor Lidy Pelsser is het zonneklaar. Bij een groot deel van de kinderen met ADHD wordt hun hyperactiviteit en hun aandachtstekort veroorzaakt door bepaalde voedingsmiddelen. “Zo gauw je een oorzaak weet, hoef je dus niet meer de symptomen te behandelen met een tabletje. Je kunt de oorzaak aanpakken.” Zij ziet de definitie van de stoornis graag opgesplitst in door voeding veroorzaakte ADHD, en klassieke ADHD.

Dieet helpt

De onderzoekster en psychologe promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen op haar onderzoek. Eerder deed haar onderzoek al veel stof opwaaien. In het gezaghebbende tijdschrift The Lancet liet ze zien dat bij 60 procent van de kinderen met ADHD die een speciaal dieet volgden, de klachten goeddeels verdwenen. ADHD (attention-deficit hyperactivity disorder) is de meest voorkomende psychiatrische stoornis bij kinderen. Eén op de twintig kinderen heeft er last van. Die studie is de kern van Pelssers proefschrift.

Ondeugdelijk onderzoek

Die studie is niet correct uitgevoerd, vindt Hans Verhagen, hoofd van het Centrum voor Voeding en Gezondheid binnen het RIVM. “Ouders, kinderen, leraren en de onderzoekster wisten of een kind in de dieetgroep of in de controlegroep zat” waardoor makkelijk een placebo-effect kon optreden: het dieet werkte dan omdat ouders en kinderen dat graag wilden. Verder waren er te veel verschillen in de dieetgroep en controlegroep, aldus Verhagen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) concludeerde in 2009 dat er geen bewijs is voor de rol van voeding bij ADHD, na grondige bestudering van de literatuur over de rol van voeding bij ADHD. Ook na Pelssers onderzoek in The Lancet blijft onze conclusie staan, zegt Verhagen.

Aan de slag

Pelsser zelf, zo blijkt uit het NRC-artikel, is er klaar voor om het zogeheten RED (restricted elimination diet) standaard aan te bieden voor jonge kinderen met ADHD. Behalve haar eigen onderzoeksplek, het ADHD Research Centrum in Eindhoven, is er een dependance in Rotterdam. Volgens haar is het onomstotelijk bewezen dat voeding bij sommige kinderen met ADHD een rol speelt. Een van haar argumenten is dat er geen enkel onderzoek laat zien dat een RED niets verbetert.

Nieuwe richtlijnen

In mei 2013 zal de DSM-V verschijnen, de nieuwste versie van het Amerikaanse standaard handboek voor diagnostiek in de psychiatrie. Pelsser heeft alle hoogleraren die betrokken zijn bij het herschrijven haar proefschrift toegestuurd, met een pleidooi voor de nieuwe onderverdeling voor ADHD. In Nederland werkt het Trimbos Instituut voor geestelijke gezondheidszorg aan een nieuwe richtlijn voor de signalering, screening en diagnostiek van ADHD bij kinderen en jeugdigen, vertelt woordvoerder Marjan Heuving. “Het onderzoek van Lidy Pelsser heeft zeker onze aandacht. Maar we kunnen nog niet zeggen of we haar aanbevelingen in de richtlijn opnemen.” (NRC/kg)