OpvoedcanonDen Haag werkt aan een opvoed­canon ter onder­steu­ning aan ouders. Uit onder­zoek blijkt dat de Hage­naren behoor­lijke hiaten vertonen in hun kennis over opvoeden. En dat zou represen­tatief zijn voor alle Neder­landers, aldus de onder­zoekers.
Den Haag werkt aan een opvoedcanon ter ondersteuning aan ouders. Uit onderzoek blijkt dat de Hagenaren behoorlijke hiaten vertonen in hun kennis over opvoeden. En dat zou representatief zijn voor alle Nederlanders, aldus de onderzoekers.

Ongeveer de helft van de volwassen Hagenaren weet niet dat passief roken tijdens de zwangerschap schadelijk is of kan zijn voor het ongeboren kind. Daarnaast vinden veel ouders en andere volwassenen het uitdelen van een tik aan een kind als het straf verdient een gepaste opvoedingsmethode.

Opvoedcanon De gemeente Den Haag en de Haagse Hogeschool hebben in kaart gebracht wat Hagenaars weten over het opgroeien van kinderen. Aan het onderzoek werkten duizend ouders, grootouders en volwassenen met een kinderwens mee. Zij kregen ruim zestig vragen voorgelegd over het opgroeien en opvoeden van kinderen tot 17 jaar. Een dergelijk onderzoek zou in Europa nog niet eerder zijn gehouden.

Haagse volwassenen weten wel vrij goed welke factoren een gezonde lichamelijke ontwikkeling van kinderen en pubers bedreigen. Zo weten ze dat alcohol schadelijker is voor de hersenen van een 16-jarige dan voor een volwassene en dat het gebruik van cannabis op jonge leeftijd tot problemen aanleiding kan geven.

Het overgrote deel van de ondervraagden weet niet dat kinderen al als baby van een tot enkele maanden worden beïnvloed door stemmingen van ouders en spanningen tussen ouders. Ze schatten dit vaak op een jaar of meer.

Het onderzoek werd vorige week woensdag gepresenteerd door René Diekstra, lector Jeugd aan de Haagse Hogeschool. Volgens René Diekstra zijn de uitkomsten van het onderzoek onder Haagse ouders representatief voor heel Nederland.

Ouders kunnen hun opvoedkundige kennis testen op www.opvoedingscanon.nl (Elsevier)