Gezinsdemonstratie voor het traditionele gezin in RomeIn Rome zijn Italianen zaterdag massaal de straat opgegaan voor de bescherming van het traditionele gezin. De dag werd georganiseerd door talrijke katholieke organisaties, zoals de Neokatechumenale Weg, de Beweging voor het Leven en Communione e Liberazione. In Rome zijn Italianen zaterdag massaal de straat opgegaan voor de bescherming van het tradi­tio­nele gezin. De dag werd georga­ni­seerd door tal­rijke katho­lieke organisaties, zoals de Neokatechumenale Weg, de Beweging voor het Leven en Communione e Liberazione.

Aantal deelnemers

Gezinsdemonstratie voor het traditionele gezin in RomeOp de site van Katholiek Nieuwsblad staat te lezen dat er volgens de organisatie meer dan een miljoen mensen deel­namen. “De schat­tingen van het aantal deel­nemers lopen erg uiteen. Dat doet denken aan de gang van zaken rond de Manif pour Tous, waar de Franse over­heid volgens commen­tator Ivan Rioufol de aan­tallen deel­nemers bewust te laag schatte.” Aldus KN

Ideologieën

De demon­stranten keerden zich tegen een wetsontwerp van de regering Renzi, dat het ‘homohuwelijk’ mogelijk moet maken. In dat ontwerp wordt het ‘homohuwelijk’ gelijkgesteld aan het tradi­tio­nele huwelijk. De demon­stranten waren ook de straat op gegaan om, onder het motto ‘Beschermen wij onze kinderen’, te demon­streren tegen de gender­ideologie op scholen. Onder de deel­nemers bevonden zich veel gezinnen en jongeren uit heel Italië. Ze voerden slogans als ‘De kinderen eerst’ en ‘Geen gezin zonder mama en papa’.

Vanuit premier Renzi's Demo­cratische Partij klonken geluiden dat de eisen van de Family Day door de geschiedenis achterhaald zijn en dat bescherming van het gezin niet met discri­mi­natie van minder­heden mag worden verward. En de Italiaanse homo-organi­satie Gaynet noemde de demon­stratie een “festival van homofobie”.

Politiek signaal

Een overzichtfoto van de menigteOok waren veel leden van de conservatieve en rechtse oppositie­partijen van de partij. Katholiek Nieuwsblad: “Maurizio Gasparri, jaren minister onder Silvio Berlusconi en huidig senator voor diens partij, noemde de demon­stratie een indruk­wekkend signaal aan de politieke krachten, ‘die het gezin willen uit­moorden’.

Volgens Gasparri was de bijeenkomst ook gericht tegen kerk­ver­tegen­woor­di­gers die in oppor­tunisme vluchten en zo de boodschap van paus Franciscus verraden. Die, ging hij verder, heeft zich in zijn encycliek ‘Laudato si’ nog een keer duidelijk uitgesproken tegen het ‘homo­huwelijk’ en de genderideologie.”

Pauselijke steun

Katholiek Nieuwsblad geeft aan dat vanuit de Kerk en kerkelijke bewegingen verschil­lende geluiden kwamen. Zo gaf Kiko Arguello, de stichter van de Neo­katechu­menale Weg, aan dat hij de paus had aange­schreven over deze thema's. “En de paus heeft mij geant­woord, toen hij de vorige zondag zei dat er ideologieën zijn die het gezin willen koloniseren en waartegen men iets moet doen.” Wie gelooft dat Franciscus demonstraties als deze niet steunt, heeft het mis, aldus Arguello.

Deelname aanbevolen

Verder, aldus Katholiek Nieuwsblad, had de secretaris-generaal van de Italiaanse bisschoppen­conferentie, mgr. Nunzio Galantino, tegen La Stampa gezegd dat de Italiaanse Kerk de inhoudelijke stellingname van de demon­stranten steunt, maar niet de vorm van het protest. “En het bisdom Rome schreef in een brief aan zijn godsdienst­leraren niet tot de organisatoren te behoren, maar deelname aan de demonstratie wel aan te bevelen. De Pauselijke Raad voor het Gezin gaf volgens mediaberichten ook zijn goedkeuring voor de demonstratie, en wenste de organisatie ‘veel succes’.”

(Katholiek Nieuwsblad/katholiek gezin)