De roeping van het HuwelijkIn de Vlaamse bisdommen heeft de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal (IDGP) zondag 15 mei aangegrepen om de roeping tot het huwelijk centraal te stellen. Aanleiding is het samenvallen van Roepingenzondag en de Internationale Dag van het Gezin. In de Vlaamse bisdommen heeft de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal (IDGP) zondag 15 mei aangegrepen om de roeping tot het huwelijk centraal te stellen. Aanleiding is het samenvallen van Roepingenzondag en de Internationale Dag van het Gezin.

De roeping van het Huwelijk“Opdat zij leven zouden bezitten, en wel in overvloed.” (Joh. 10,10). Met deze beloftevolle woorden eindigt de evangelielezing van zondag 15 mei 2011. De katholieke Kerk viert dan wereldwijd roepingenzondag. Een dag die dit jaar toevallig samenvalt met de Internationale Dag van het Gezin. De samenloop van deze twee themadagen heeft in de Vlaamse bisdommen ertoe geleid de blik te richten op de roeping tot het huwelijk.

Liefde is verlangen

Wellicht is de aarzeling om definitieve stappen te zetten voor heel wat jonge mensen groot en de drempel naar een kerkelijk huwelijk hoog, maar het verlangen naar een levenslange, vruchtbare, erkende en gezegende liefdesrelatie leeft bij velen.

Liefde is belofte

De huwelijksbelofte is in al haar eenvoud adembenemend. Ze is adembenemend mooi, en vraagt adembenemend veel. Man en vrouw trouwen immers niet alleen op hun huwelijksdag, maar elke dag opnieuw. Elkaar liefhebben en waarderen, dag na dag, is gave én opgave. Heel wat zaken kunnen het liefdesverbond bedreigen: gezondheidsproblemen, ongewilde kinderloosheid, financiële problemen, moeilijkheden bij de opvoeding of studies van de kinderen, al te veel druk op het werk, uitdovende passie, uiteenlopende behoeftes en dromen, de sleur van elke dag, …

Elkaar trouw zijn is elkaar dragen en blijven dragen in de wisselende omstandigheden van het leven. Het is elkaar alle kansen geven om als mens te groeien en zich te ontplooien. Het is elkaar leven geven, steeds opnieuw. Deze vruchtbaarheid in de liefdesrelatie schept leven naar anderen toe. Ze geeft zuurstof en kracht aan engagementen buiten de relatie en het eigen gezin. Ze is vruchtbaar voor de brede samenleving.

Liefde is roeping

Vele mensen ervaren een roeping tot het huwelijk. Ze dromen van een eigen gezin. Ze verlangen ernaar om voluit ja te zeggen tegen hun partner, en hun liefdesrelatie onder Gods zegen te plaatsen. Christenen kunnen God ervaren als degene die hun huwelijksliefde kracht en dynamiek geeft, als de oorspong en het doel ervan.

Gehuwden zijn geroepen om beeld van Gods Liefde te zijn in de realiteit van het dagelijkse samenleven met alle mooie, dorre, droevige, fijne en doodgewone momenten, “opdat zij en vele mensen om hen heen leven zouden bezitten, en wel in overvloed”. (Joh. 10,10)

Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal (IDGP)

IDGP-Gezinspastoraal schenkt de verjaardagskalender ‘Verbonden in liefde’ aan al wie kerkelijk huwt. Elke bladzijde biedt een inspirerende tekst of Bijbelvers, een foto en aanzetten om de vele facetten van gezinspastoraal en het aanbod voor gehuwden en gezinnen in de Vlaamse Kerk te leren kennen.
De verjaardagskalender is als geschenk vrij aan te vragen voor of door wie kerkelijk huwt in de Vlaamse bisdommen en het vicariaat Brussel.
Meer info op www.trouwenvoordekerk.be