Broer konijn begrijpt het nietPaus Franciscus heeft tijdens de terugvlucht uit de Filippijnen op een vraag over de overbevolking gezegd dat katholieken niet moeten kweken als konijnen. “In vele gevallen is het onverantwoord nog meer kinderen te hebben.” Paus Franciscus heeft tijdens de terugvlucht uit de Filippijnen op een vraag over de overbevolking gezegd dat katholieken niet moeten kweken als konijnen. “In vele gevallen is het onverantwoord nog meer kinderen te hebben.

Broer konijn begrijpt het nietVelen geloven dat men om een goede katholiek te zijn, verontschuldig mij voor dat woord, moet kweken als konijnen. Neen! Het gaat veeleer om verantwoord ouderschap. Maar openheid voor het leven blijft een voorwaarde voor het christelijke huwelijk.” Als voorbeeld verwees Franciscus naar een vrouw die al zeven kinderen, telkens na een keizersnede, ter wereld had gebracht. “Ik heb haar gezegd: wil jij zeven wezen achterlaten? Dat is God op de proef stellen.” De paus bevestigde zijn steun voor het traditionele standpunt van de katholieke Kerk over contraceptie. Daarbij sprak hij ook uitdrukkelijk zijn steun uit voor zijn voorganger paus Paulus VI (1963-1978), die (met zijn encycliek ' Humanae Vitae' ndr) kunstmatige voorbehoedsmiddelen verbood. Tegelijk beklemtoonde hij dat kinderen een schat zijn. “Wij mogen de zelfopoffering van vele moeders en vaders niet vergeten.”

Franciscus verdedigde eveneens zijn uitspraken over de vrije meningsuiting, die hij had gedaan tijdens de vliegende persconferentie van enkele dagen geleden. Zonder expliciet te verwijzen naar de gewelddadige reacties en de doden, als gevolg van de nieuwe cartoons van 'Charlie Hebdo', zei hij dat vrijheid telkens ook moet worden begeleid door wijsheid. Gewelddadige reacties zijn altijd slecht. Maar de vrije meningsuiting moet ook rekening houden met de menselijke natuur. “Wij kunnen personen niet constant provoceren of beledigen. Theoretisch kunnen wij herhalen wat het Evangelie zegt: wij moeten de andere wang toedraaien. In theorie kunnen wij zeggen dat wij vrije meningsuiting bezitten. In theorie zijn wij het daar allen mee eens. Maar wij zijn mensen. Daarom hebben wij ook nood aan wijsheid, die een deugd is van het menselijke samenleven. Wie de andere te veel provoceert, dreigt op zijn zenuwen te werken en riskeert een reactie die niet meer aangemeten is. De vrije meningsuiting moet rekening houden met de menselijke werkelijkheid, en daarom moeten wij voorzichtig zijn.”

Paus Franciscus blikte tevreden terug op zijn Aziëreis en zei dat de eucharistie met de slachtoffers van de tyfoon Haiyan van zaterdag het meest aangrijpend was. Over zijn oproep om vrouwen meer kansen te geven in Kerk en samenleving, tijdens de slotviering in Manilla, verduidelijkte hij dat het niet enkel jobs voor vrouwen betreft. “Waar het om gaat, is dat zij de kans moeten krijgen om duidelijk te maken hoe zij de werkelijkheid beleven. Vrouwen kijken naar de dingen vanuit een ander perspectief, met een grotere rijkdom.”

Franciscus reageerde ook kort op het opleggen van de Westerse gendertheorie als voorwaarde voor ontwikkelingshulp. “Aan volkeren wordt een idee opgelegd die de bevolking vreemd is, door bepaalde groepen, maar nooit mét de bevolking.” Dat betekent een 'ideologische kolonisatie', waarbij volledige gelijkheid van culturen wordt nagestreefd. Zo worden mensen in de derde wereld gedwongen hun identiteit opzij te zetten en wordt getracht hun ideeën en structuren te veranderen. “Maar dat is niet nieuw. Ook de dictaturen van de vorige eeuw hebben dat geprobeerd. Globalisering is noodzakelijk, maar dat moet ook gepaard gaan met respect voor de vrijheid van de volkeren op alle terreinen van het leven.”

Franciscus kondigde nog aan dat hij dit jaar naar Afrika, en met name de Centraal-Afrikaanse Republiek en Uganda, reist, en eveneens naar Latijns-Amerika, met bezoeken aan Ecuador, Bolivië en Paraguay.

(Kerknet)