Huwelijk is tussen man en vrouwMet de verkiezingen in het vooruitzicht, willen gezinnen vaak weten welke partij gunstig staat tegenover het gezin. Frans Alting von Geusau schrijft in Katholiek Nieuwsblad dat katholieke gezinnen echter niet veel kunnen verwachten van de politieke partijen. Met de verkiezingen in het vooruitzicht, is het voor gezinnen interessant te weten welke partij gunstig staat tegenover het gezin. Frans Alting von Geusau schrijft in Katholiek Nieuwsblad dat katholieke gezinnen niet veel kunnen verwachten van de politieke partijen.

Huwelijk is tussen  man en vrouwHet kernprobleem in onze tijd is de degradatie van huwelijk en gezin tot een van de vrijblijvende en opzegbare verbintenissen temidden van andere. De 'moderne', politiek correcte definities zoals in ons Burgerlijk Wetboek of in artikel 9 van het EU Handvest van de Grondrechten zijn onaanvaardbaar. Zij zijn in strijd met het grondrecht, dat door de Universele Verklaring als zodanig is erkend en zijn uitgangspunt voor een beleid, dat huwelijk en gezin alleen maar verder zal uithollen. In de partijprogramma's van CDA en CU vond ik weinig meer dan een pleidooi om het huidige beleid voort te zetten. Onze politici zullen de degradatie van huwelijk en gezin niet keren. Die ommekeer zal moeten komen van Kerken en gezinnen, die de moed hebben openlijk te getuigen van huwelijk en gezin als de grote gaven van Gods wijsheid.

Lees verder bij Katholiek Nieuwsblad