Vader en kinderenIk dank u God dat ik vader mag zijn voor mijn kinderen <namen>
Bewaar ons in een nauwe liefdesband
Geef mij geduld en een luisterend hart
Om te zien wat mijn kinderen nodig hebben
En om U te herkennen in hen.

Help mij een goede vader te zijn,
Mijn gezin te heiligen
En zo zelf heilig te worden
Tot eer van U.

Amen.