DaglichtjeWie liegt, moet een goed geheugen hebben. Die wijsheid herinnert ons eraan dat het moeilijk is om een leugen eindeloos vol te houden. Eerlijk duurt het langst. Dat geldt ook hier. De verrijzenis van Jezus heeft nieuw leven gebracht voor alle mensen. Geen leugen houdt Hem tegen. Zalig Pasen.
[Tweede Paasdag – Uit: Ons Dagelijks Brood ]