Cursus Theologie van het Lichaam

Theologie
van het Lichaam

Tilburg, vanaf 10 maart
Op 10 maart 2011 begint er in Tilburg een cursus Theologie van het Lichaam door kapelaan Luc Simons. In zeven bijeen­komsten wordt de geeste­lijke nalaten­schap van paus Johannes Paulus II uitgelegd, over wie de mens is en waar­toe hij is bestemd.
Info:
lucas_simons @hotmail.com
karelloodts@home.nl