Cursus Theologie van het Lichaam

Theologie
van het Lichaam

Den Bosch, vanaf 23 maart
23 maart start een geloofs­cursus over de Theologie van het Lichaam, o.l.v. kapelaan Simons voor de afdeling Huwelijk en Gezin van Bisdom Den Bosch. In zeven bijeen­komsten wordt de geeste­lijke nalaten­schap van paus Johannes Paulus II uitgelegd, over wie de mens is en waar­toe hij is bestemd.
Info:
(0475) 340 130
lucas_simons @hotmail.com
(073) 612 54 88
jvdiessen@
bisdomdenbosch.nl