Cursus Theologie van het Lichaam

Theologie
van het Lichaam

Baarn, vanaf 6 jan 2010
Vanaf 6 januari start een geloofs­cursus over de Theologie van het Lichaam, o.l.v. kapelaan Simons. In zeven bijeen­komsten wordt de geeste­lijke nalaten­schap van paus Johannes Paulus II uitgelegd, over wie de mens is en waar­toe hij is bestemd.
Info:
(0475) 340 130
lucas_simons @hotmail.com