Cursus Theologie van het Lichaam* UITGESTELD * Tijdens de komende Veertigdagentijd wordt in Waalwijk, Drunen en Loon op Zand de cursus Theologie van het Lichaam aangeboden. Gedurende zeven avonden o.l.v. Luc Simons pr. dieper ingegaan op Gods roeping voor man en vrouw. *** DEZE CURSUS IS UITGESTELD – NIEUWE DATA ZIJN NOG NIET BEKEND ***

Tijdens de komende Veertigdagentijd wordt in Waalwijk, Drunen en Loon op Zand de cursus Theologie van het Lichaam aangeboden. Van 29 februari tot en met 25 april wordt gedurende zeven avonden o.l.v. Luc Simons pr. dieper ingegaan op Gods roeping voor man en vrouw.

Theologie van het Lichaam

Cursus Theologie van het LichaamWereldwijd en ook in Nederland is de belangstelling voor Theologie van het Lichaam nog altijd groeiende. De theologie legt de kerkelijke leer over liefde en seksualieit uit in zijn oorsprong en context, geschikt voor de mens van deze tijd. De cursus gaat op een frisse en nieuwe manier in op de diepste roeping van elk mens en de ‘huwelijkse betekenis’ van het lichaam.

Aan de orde komt:

 • Wat is de ‘Theologie van het Lichaam’?
 • Wie is de mens naar Gods beeld en gelijkenis geschapen?
 • Het verlies van de ware liefde; herschepping in Christus.
 • Roeping tot heiligheid: celibaat en verrijzenis van het lichaam.
 • Huwelijk als sacrament.
 • Verlossing door Christus: nieuw zicht op de mens en op het sacrament van het huwelijk.

Aloude en hedendaagse vraagstukken rondom huwelijk, seksualiteit en vruchtbaarheid, bekeken tegen de achtergrond van wat besproken is op de voorgaande avonden.

Meer informatie en aanmelding

Deze cursus staat open voor iedereen. Een theologische vooropleiding is niet nodig. De avonden worden gegeven in Parochiecentrum H. Antonius van Padua, De Genestetstraat 1, 5144 RX, Waalwijk. Deelname kost 25 euro voor de hele cursus.

Cursusdata

 • 29 februari
 • 7 maart
 • 14 maart
 • 21 maart
 • 28 maart
 • 18 april
 • 25 april

van 20.00 – 22.00 uur.

Meer informatie

Diaken A. van Diessen
vandiessen@home.nl
www.bisdomdenbosch.nl

www.rkactiviteiten.nl/theologievanhetlichaam