Cursus Huwelijk- en GezinspastoraatElke parochie wil graag een ‘thuis’ zijn voor gezinnen. Tijdens de cursus huwelijk- en gezinspastoraat wordt bekeken hoe je ouders en kinderen kunt uitnodigen in de kerk en een goed aanbod voor ze kunt opzetten. Elke parochie wil graag een ‘thuis’ zijn voor gezinnen. Tijdens de cursus huwelijk- en gezinspastoraat georganiseerd door het Bisdom van ’s-Hertogenbosch wordt bekeken hoe je ouders en kinderen kunt uitnodigen in de kerk en een goed aanbod voor ze kunt opzetten.

Cursus Huwelijk- en GezinspastoraatEen ‘succesformule’ is er niet, wel is er al op veel plaatsen expertise en ervaring opgedaan. Deze cursus is bestemd voor ieder die vrijwillig of professioneel actief is in de parochie op het gebied van huwelijk- en gezinswerk. Cursusdata zijn: 16, 23 en 30 mei en 6 en 13 juni op de woensdagavond van 20.00-22.00 uur.

Vijf thema's

Tijdens deze cursus worden er vijf thema’s uitgewerkt.

  1. De eerste is huwelijksvoorbereiding en –begeleiding: een gezin start op het moment dat man en vrouw besluiten om met elkaar te trouwen. De ervaring heeft geleerd dat men voor de kerkelijke huwelijkssluiting echt openstaat voor een goed verhaal over Gods plan met man en vrouw. Tijdens deze avond wordt de inhoud van een concreet huwelijksvoorbereidingsproject ‘Ja, ik wil’ uitgelegd.
  2. De tweede avond gaat over geloofsopvoeding van kinderen: hoe kun je kinderen het geloof meegeven? In de VS is er onderzoek naar gedaan. Eén ding is helder: wat je zelf niet hebt, kun je ook niet doorgeven.
  3. De derde avond gaat over het inhoudelijk en praktisch opzetten van kinderwerk in de parochie en wordt gegeven door ‘Samuel advies voor geloofsgroei’ . Zij hebben al tientallen jaren ervaring met kinderwerk in de parochie.
  4. De vierde avond gaat over een nieuw initiatief: familiecatechese. Steeds meer parochies koppelen de sacramentenvoorbereiding aan de zondagsmis. Daarbij krijgen niet alleen de Eerste Communicanten of Vormelingen catechese, maar óók hun ouders, broertjes en zusjes. Visie en ervaringen van andere parochies worden gedeeld.
  5. De laatste avond gaat over alleenstaande ouders in de parochie, een groeiende groep. Vooral de problematiek rondom echtscheiding komt aan de orde: wat zegt de Kerk hier nu écht over? Ook de pastorale kant wordt belicht: hoe ervaren eenoudergezinnen hun situatie door scheiding of verlating.

De cursus wordt gegeven in de Pastorie van de Twaalf Apostelen Parochie, Oosterweg 4 in Wijchen. Aanmelden en meer informatie via: huwelijkengezin@bisdomdenbosch.nl