CSLKHet ‘Centrum voor de sociale leer van de Kerk’ (CSLK) opgericht in 2008 door Mgr. J. Punt is gevestigd in het centrum voor kerkelijke opleidingen ‘De Tiltenberg’van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Het Centrum heeft tot doel het bestuderen, verdiepen en verbreiden van de sociale leer van de Rooms-Katholieke Kerk, zoals die met name tot uiting komt in de documenten van de verschillende pausen, om daarmee een bijdrage te leveren aan de opbouw van een meer rechtvaardige samenleving in Nederland en daarbuiten. Om dit doel te verwerkelijken organiseert het Centrum lezingen, studiedagen, cursussen, gesprekken en symposia, verzorgt het publicaties en tracht het de sociale leer met alle daartoe dienstige middelen onder de aandacht te brengen, vooral van hen die maatschappelijke en politieke verantwoordelijkheid dragen.
www.cslk.nl