Crisis niet van invloed op gezinsuitbreidingBijna negen­tig pro­cent van de mensen met plannen voor gezins­uit­breiding houdt hele­maal geen reke­ning met de huidige econo­mische situatie. Toch zegt 66% van de Neder­landers zich door de krediet­crisis zorgen te maken over de toe­komst van hun kinderen. Dat blijkt uit onderzoek onder Neder­landse gezinnen. Bijna negentig procent van de mensen met plannen voor gezinsuitbreiding houdt helemaal geen rekening met de huidige economische situatie. Toch zegt 66% van de Nederlanders zich door de kredietcrisis zorgen te maken over de toekomst van hun kinderen.

Crisis niet van invloed op gezinsuitbreidingDat blijkt uit onderzoek van familiewebsite Familieband.nl naar de invloed van de kredietcrisis op het Nederlandse gezinsleven. Waar 78% zegt te bezuinigen is dat vooral op uitgaven aan luxebestedingen (38%), grote aankopen (21%) en vakanties (14%). Opvallend is dat slechts 4% zegt minder over te hebben voor goede doelen. Waar ook wordt bezuinigd op uit eten gaan en de doordeweekse boodschappen, rond 10%, is het gezinsuitje voor 98% heilig. Het onderzoek is uitgevoerd onder 1686 leden van Familieband.nl.

Michiel Tielemans van Familieband.nl: “Als familiecommunity van Nederland vonden wij het interessant te onderzoeken welke invloed de kredietcrisis heeft op het gezinsleven. Hieruit blijkt dat mensen zich eigenlijk meer zorgen maken om de toekomst van hun kinderen dan om hun eigen toekomst. Echter, mensen zijn minder loyaal naar familieleden dan wij hadden verwacht. 48% van de respondenten is alleen bereid aan sommige familieleden geld uit te lenen, en 31% wil zelfs helemaal geen geld uitlenen aan familieleden. En dat terwijl familieleden elkaar in onzekere tijden juist moeten steunen!” (KN)