Credo of Christ’s faithful familiesDe Britse vereniging van katholieke ge­zin­nen, de website LifeSiteNews en enkele prelaten hebben een ‘Credo voor katholieke gezinnen’ gelanceerd die met te verzamelen steun­be­tuigingen aan paus Franciscus zal worden aangeboden. De Britse vereniging van katholieke gezinnen, de website LifeSiteNews en enkele prelaten hebben een ‘Credo voor katholieke gezinnen’ gelanceerd die met te verzamelen steunbetuigingen aan paus Franciscus zal worden aangeboden.

Recht op ondubbelzinnigheid

Credo of Christ’s faithful families Het gaat om een verklaring van een aantal waarheden van het katholieke geloof rond huwelijk en gezin die maatschappelijk zwaar onder druk staan. “Het is een eenvoudige, korte verklaring van geloof in de onveranderlijke leer van de Kerk waarvan wij als katholieke gezinnen het recht hebben dat deze ondubbelzinnig door al onze herders worden onderwezen, inclusief de paus”, aldus LifeSiteNews.

Initiatiefnemers

Het ‘Credo voor katholieke gezinnen’ is samengesteld door de Britse vereniging van katholieke gezinnen en LifeSiteNews met input van verschillende prelaten. De initiatiefnemers roepen gelovigen op “biddend te overwegen” om het Credo te ondertekenen. Het doel is het Credo met alle steunbetuigingen aan paus Franciscus aan te bieden.

Prominente ondertekenaars

De verklaring is al ondertekend door talloze prominenten uit met name de gezins- en pro-lifewereld. Kardinaal Raymond Burke heeft als meest prominente geestelijke getekend, evenals twee andere Amerikaanse bisschoppen.

Verklaring

De door Katholiek Nieuwsblad naar het Nederlands vertaalde tekst van de verklaring luidt:

  1. “Wij geloven dat het huwelijk door God geschapen is en door Christus verheven is tot de waardigheid van een sacrament voor de gedoopten. Het huwelijk is door zijn natuur een verbond tussen een man en een vrouw, vrijwillig aangegaan, trouw, onontbindbaar en open voor het leven.
  2. Wij geloven dat seksuele gemeenschap door haar natuur procreatief en verenigend is en exclusief voorbehouden voor het huwelijk.
  3. Wij geloven dat het onkuise misbruik van seksuele gemeenschap radicaal schadelijk is voor lichaam, ziel en de beschaving.
  4. Wij geloven dat ten gevolge van onze gevallen natuur wij kuisheid moeten beschermen door beheersing van de ogen en zedigheid in kleding en gedrag.
  5. Wij geloven dat kinderen het recht hebben om ontvangen te worden in de liefdevolle eenheid van man en vrouw.
  6. Wij geloven dat ouders, vanwege hun gave van het leven en de liefde voor hun kinderen, het onvervreemdbare primaire recht en de onherroepelijke plicht hebben hen te vormen en te beschermen.
  7. Wij geloven dat het menselijk leven beschermd moet worden vanaf het moment van conceptie tot aan de natuurlijke dood.

Omdat het geluk, de vrijheid, de redding en het bestaan van onze gezinnen en die van onze kinderen afhangen van deze door God gegeven waarheden, verwachten wij van de katholieke hiërarchie en katholieke instellingen dat zij deze unaniem onderwijzen. Wij beloven deze waarheden hoog te zullen houden en ons ertegen te verzetten dat zij worden ondermijnd door zwijgen, dubbelzinnigheid of dwaling.”

Ondertekenen

De Engelstalige verklaring staat op de speciale afdeling voor petities van de website van LifeSiteNews. Tot nu toe werd de verklaring al meer dan drieduizend keer ondertekend. (Katholiek Nieuwsblad / Katholiek Gezin)